Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost začal spolupracovat na mezinárodním projektu na ochranu zdravotních zařízení před kybernetickými hrozbami

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, společností Microsoft a nevládní organizací CyberPeace Institute začal spolupracovat na mezinárodním projektu Protecting the Healthcare Sector from Cyber Harm. Ten si za cíl vytyčil ochranu zdravotních zařízení před kybernetickými hrozbami a incidenty.

Projekt Protecting the Healthcare Sector from Cyber Harm byl zahájen 22. září v rámci konference o kybernetické bezpečnosti CyberCon v Brně. První workshop s názvem Practioners‘ Perspectives, který se týkal možností zabezpečení nemocnic z hlediska IT, se uskutečnil ve středu 27. října. Kromě technických opatření byla jedním z velkých témat prioritizace kybernetické bezpečnosti ve zdravotním sektoru a potřeba spolupráce mezi IT a zdravotními experty.

Během tematických workshopů se postupně scházejí experti z různých oblastí, kterých se kybernetické útoky na nemocnice týkají. Mezi nimi jsou například IT experti, mezinárodní právníci, diplomaté, zdravotníci v první linii apod. Závěry a doporučení, které těchto workshopů vzejdou, chtějí organizátoři v ucelené formě písemně shrnout ve formě tzv. Copmendia. To bude v polovině roku 2022 představeno veřejnosti.

Záznam zahajovacího večera, při kterém byl projekt představen, najdete zde.

Konference CyberCon

Cílem konference CyberCon je:

  • Vytvořit a udržovat platformu pro propojení státního, akademického a soukromého sektoru v oblasti kybernetické bezpečnosti.
  • Zvyšování povědomí o činnosti NÚKIB i partnerských institucí státní správy působících v oblasti kybernetické bezpečnosti v České republice.
  • Vzdělávání zaměřené nejen na povinné osoby podle zákona o kybernetické bezpečnosti, ale i širokou veřejnost.
  • Networking plynoucí ze zajímavé debaty mezi řečníky a diváky během jejich prezentací i z neformální diskuse mezi účastníky konference.

Zdroj: nukib.cz, cybercon.cz; JM