Zákon o bezpečnostních službách – konečně se dočkáme

SecurityGuideLegislativa, Soukromé bezpečnostní služby

Ministerstvo vnitra ČR se připravuje na dlouho absentující normu, která upraví činnost soukromých bezpečnostních služeb.

Pokud vše půjde podle plánu, na vládu by měla doputovat v září tohoto roku a vstoupit v platnost v lednu 2024. Česká republika se konečně zařadí mezi vyspělé země Evropy, neboť v tomto ohledu dalece zaostávala. Činnost soukromých bezpečnostních služeb neměla jako jediná země ošetřenu zákonem, a nikdo tak přesně nevěděl, kolik bezpečnostních agentur je a co vše poskytují. A to je v oblasti bezpečnosti skutečně delikátní problém…

Zmatek v číslech

Podle ministerstva průmyslu a obchodu existuje cca 14 000 ekonomických subjektů, které mají jednu nebo více koncesí v oboru komerční bezpečnosti, zatímco podle Českého statistického úřadu podniká v oboru komerční bezpečnosti pouze 6 500 subjektů. Tyto údaje je třeba zpřesnit, roztřídit a zpřehlednit.

Jeden problém za druhým

Ministerstvo vnitra zmapovalo kvůli tvorbě nového zákona prostředí soukromé bezpečnosti a na základě analýz vymezilo několik problémů v oblasti soukromých bezpečnostních agentur.

V první řadě jde o samotný nesoulad právního řádu s ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky. V české legislativě totiž chybí úprava bezpečnostní činnosti pro vlastní potřebu, ale zároveň absentuje zajištění ochrany soukromí a osobnosti sledovaných osob nebo zneužití získaných informací u jednoho klienta ve prospěch jiného klienta.

V současnosti je soukromá bezpečnostní činnost upravena jen a pouze množstvím rozličných předpisů. Ale vždy jen dílčím způsobem a nedostatečně. Se specifickou právní úpravou pro soukromou bezpečnostní činnost počítá Ústavní pořádek České republiky (čl. 1, čl. 3 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.).

Dalšími problémy jsou složitý výběr soukromých bezpečnostních služeb objednateli (odběrateli služeb), problematické mzdové ohodnocení zaměstnanců vykonávajících bezpečnostní činnosti a často i jejich nízká profesní kvalita. Dále jde i o protiprávní jednání zaměstnanců, obcházení zákona o zbraních, nedostatek údajů o provozování bezpečnostní činnost a o nedostatečnou kontrolní činnost.

Sněmovna zatím nekonala

Návrh zákona byl zpracován už podle plánu legislativních prací na rok 2018 a na základě programového prohlášení vlády Andreje Babiše. Kabinet ho schválil usnesením č. 463 27. dubna 2020. V osmém volebním období Poslanecké sněmovny ale nebyl návrh zařazen ani na projednání v prvém čtení. Návrh zákona musí být aktualizován v souvislosti s nově přijatými zákony upravujícími elektronizaci veřejné správy, znaleckou činnost a další. Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti bude aktualizován a znovu předložen.

Co na to agentury?

CEO největší české bezpečnostní agentury SECURITAS ČR, pan Pavel Adamovský zákon vítá a pochvaluje si, že vláda projevila značnou míru pochopení: „Musíme přivítat, že ministerstvo vnitra bere přípravu zákona vážně, ačkoliv nám po letech diskusí – od roku 2008 – asi nikdo nemůže vyčítat určitou míru skepse. Příjemně nás překvapilo, že v programovém prohlášení vlády se ohledně našeho zákona nevyskytují slova jako ´regulovat´, ´dostat pod kontrolu´ a podobně. Vláda tím dává najevo, že soukromý sektor bezpečnostních služeb vnímá jako partnera a slibuje moderní zákon určující pravidla hry.“

V otázce, jak má toto partnerství státu a privátních agentur vypadat, si Adamovský dovoluje být obezřetný: „Občas se objevily tendence vytvořit ze soukromých bezpečnostních služeb (SBS) jakousi pomocnou stráž státu, ačkoli SBS a detektivní služby mají primárně hájit zákonný zájem občana, tedy soukromé sféry. Na druhé straně je tu velký prostor pro spolupráci, například při ochraně objektů kritické infrastruktury, měkkých cílů, veřejných akcí, a možnost přímé participace agentur při zajištění bezpečnosti v krizových situacích různého rozsahu – obdobný model funguje mezi Hasičským záchranným sborem ČR a jednotkami požární ochrany obcí podniků.“

Doufejme tedy společně s podnikateli v bezpečnostních službách, že nová vláda zákon po dlouhé době čekání konečně prosadí a bude přitom zohledňovat i požadavky a postoje bezpečnostních agentur. Již mnohokrát se ukázalo, jak důležitá jejich činnost je, že mnohdy doplňují státní aparát pružněji a efektivněji. Je třeba se na ně tedy dívat ne jako na soupeře, ale jako na partnera.

Zdroj: vlada.cz, Ekonomický týdeník, Česká Justice,  Andrea Novotná