Integrace nových technologií, například dronů a umělé inteligence do bezpečnostních služeb neustále postupuje

SecurityGuideBezpečnostní technologie, Soukromé bezpečnostní služby

Integrace nových technologií do oblasti bezpečnostních služeb, například prostřednictvím dronů a umělé inteligence, neustále postupuje. Evropská unie proto vyvíjí úsilí o větší regulaci spojenou např. s právními nebo etickými aspekty. Evropská komise již zveřejnila návrh evropského zákona o umělé inteligenci.

Evropské bezpečnostní odvětví prochází díky technologickému pokroku rozsáhlými změnami. Nabízí nové příležitosti pro společnosti, zaměstnance i zákazníky. Společenský vývoj v minulosti navíc vedl ke zvýšené poptávce po bezpečnostních službách v citlivějších oblastech, kde může používání inovativních bezpečnostních řešení přinést značné výhody – například při ochraně kritických infrastruktur a veřejných prostor.

Poskytování těchto služeb s sebou přináší novou odpovědnost jednotlivých společností zahrnující vysoce kvalitní bezpečnostní řešení, vhodnou integraci nových technologií a odpovídající školení zaměstnanců.

Integrace nových technologií do bezpečnostních řešení

Očekává se, že integrace nových technologií do bezpečnostních řešení povede ke změně poptávky zákazníků. Drony lze integrovat do bezpečnostních služeb v mnoha různých případech využití – například pro účely detekce a sledování v soukromých prostorách zákazníků, ale také v kritické infrastruktuře (přístavy, potrubí a železnice), veřejných prostorech a akcích. Umělá inteligence bude stále více integrována do bezpečnostních řešení pro leteckou oblast.

Tento vývoj také vede k novým požadavkům na dovednosti, což směřuje k řešení výzev, jako je nedostatek kompetentních pracovních sil, postupy zadávání veřejných zakázek založené na kritériích kvality a zároveň i vhodná regulace, která zohledňuje stále důležitější úlohu, kterou bezpečnostní služby hrají ve veřejné bezpečnosti.

Iniciativy Evropské unie

Technologické změny musí být aktivně formovány, aby byla zajištěna bezpečná a udržitelná integrace nových řešení. Za tímto účelem letos CoESS společně s Evropskou komisí uspořádal workshopy, aby osvětlil, jak lze technologie jako drony a umělou inteligenci úspěšně integrovat do bezpečnostních služeb a jak můžeme vytvořit regulační rámec, který podporuje a pohání inovace a zároveň zajišťuje splnění klíčových standardů kvality a bezpečnosti.

Z hlediska regulace je proto důležité stanovit určité zásady. Jsou to například zásady zákonné a etické – nasazení nových technologií musí bezpodmínečně respektovat základní práva a právo na ochranu údajů. Bezpečnostní pracovníci musí absolvovat adekvátní a kvalitativní školení, které jim umožní využívat výhod nových technologií. Nové technologie doplňují možnosti lidí a pracovní síly, ale nenahrazují je.

Zároveň je ale nechtěná regulace nadměrná, která je odtržená od reality a brání inovacím.

Zdroj: coess.org