Legislativa obor dnes a zítra

 

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahové náplni jednotlivých živností
Z přílohy č.3

Ostraha majetku a osob
Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

Služby soukromých detektivů
Služby spojené s hledáním majetku a osob, se zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr dat a jejich vyhodnocování.

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, opravy, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Z důvodové zprávy k návrhu zákona, sněmovní tisk 858.

Charakterizuje, proč a co by měl zákon přinést:

1.1.1 Nízká kvalita poskytovaných soukromých bezpečnostních služeb

Na základě konzultací se zástupci Hospodářské komory České republiky
a profesních sdružení působících v oblasti soukromých bezpečnostních služeb jsou zjevnými příčinami nízké kvality poskytovaných služeb zejména tyto faktory:

  • existence podnikatelských subjektů, které samy účelově nabízejí dumpingové ceny za jimi poskytované služby s cílem získat zakázky za každou cenu, tedy bez ohledu na jejich kvalitu, kvalifikační předpoklady svých zaměstnanců atd.,
  • existence zákazníků, kteří přímo vyhledávají podnikatele s nízkými cenami; v jejich zájmu není skutečná ochrana hodnot, ale zejména formální splnění určitých podmínek požadovaných jiným subjektem (například pojišťovacím ústavem) v návaznosti např. na jiný závazkový právní vztah,
  • existence firem vykonávajících soukromé bezpečnostní činnosti ve prospěch problematických firem – oba subjekty se pohybují v zóně tzv. „šedé ekonomiky“; z tohoto důvodu žádná ze „smluvních stran“ nemá zájem na transparentnosti svých činností,
  • nastavení veřejných zakázek pouze s ohledem na jedno rozhodující kritérium – na co možná nejnižší cenu zakázky,
  • nízká kvalita řadových zaměstnanců vykonávajících samotnou bezpečnostní činnost (zajišťujících přímý výkon) z důvodu nízkého ekonomického ohodnocení jejich práce.

Jedním z cílů navrhované nové právní úpravy je zavedení licenčního systému, který zpřehlední subjekty vykonávající jednotlivé druhy soukromé bezpečnostní činnosti a vyloučí z trhu ty stávající podnikatele, kteří způsobují výše uvedené problémy a stanovením kvalifikačních předpokladů všech zainteresovaných osob zlepší kvalitu jimi poskytovaných služeb.

Vít Rakušan: Zamezit sexuálnímu zneužívání dětí pomůže chystané evropské nařízení

Ministr vnitra Vít Rakušan se 1. června 2022 účastnil v Bruselu globálního summitu k sexuálnímu zneužívání dětí. Toto téma patří mezi priority nadcházejícího českého předsednictví, ministr proto představil plány České republiky, jak sexuálnímu zneužívaní dětí předcházet. Řadí se mezi ně například práce na novém nařízení, které zajistí jednotná pravidla v online prostředí nebo vytvoření nového centra EU proti pohlavnímu zneužívání... [Číst celé]

Vláda schválila novou Strategii prevence kriminality v ČR na léta 2022 – 2027

Dne 6. dubna 2022 vláda ČR schválila svým usnesením č. 276 novou Strategii prevence kriminality v České republice na léta 2022-2027 (dále jen “Strategie”). Strategie byla zpracována z podkladů resortů zastoupených v Republikovém výboru pro prevenci kriminality ve spolupráci se samosprávami. Strategie navazuje na poznatky plynoucí z hodnocení předchozí strategie, určuje priority a cíle v oblasti prevence kriminality a definuje... [Číst celé]

Odborná veřejnost má možnost vyjádřit se ke změnám zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

V červenci minulého roku schválila Vláda ČR Akční plán k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025. Z toho plynou úkoly, které budou mít svůj přesah do legislativního rámce kybernetické bezpečnosti v České republice. Zmíněný proces přinese celou řadu podstatných změn, které se také promítnou do obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti, a proto NÚKIB opět vyzývá... [Číst celé]

Přečtěte si také

... pekařstvím OHEIM, JOKOMA Všetice, EKOFLOR Hubert Neumann, REMBRANDT, s.r.o., Country rádiem, Lázně Poděbrady, AVERS, spol. s r.o., Trade Fides, a.s., Energie stavební a báňská, a.s., SHERLOG, Nadací Dětský smích, restaurací Na Rychtě Říčany a...
.... s r.o., - Minimální vzdělání: Střední odborné (vyučen) (ref. č.: 60315409) Pracovníci ostrahy, strážní RASYGUARD, s.r.o., - Minimální vzdělání: Střední odborné (vyučen) (ref. č.: 111D5C7F) Pracovníci ostrahy, strážní Jaroslav ŠTEFEK, -...
... Kč/hod, nutný čistý TR. DPP, PS. Možno i pro invalidní dů- chodce. G4S SERVICES, 724793669 Požadujeme invalidní důchod. Mzda od100 Kč/hod. Nabízíme náborový příspěvek 10.000 Kč, vyplácíme denně. Tel.:800 888 440 (bezplatná linka) • Bartoň a...
... CENTR GROUP máme dlouholetou tradici, naše společnost meziročně roste, a to bez ohledu na situaci na trhu. Dospěli jsme tedy k závěru, že nové mají být především technologie a pracovní postupy při poskytování služeb. Nikoliv přístup k...
....komora.cz ATALIAN GLOBAL SERVICES Kořeny společnosti v Česku sahají do roku 1992, kdy Pavel Novotný založil úklidovou společnost Jana. V roce 2008 se setkal se Zdeňkem Potomským, který vlastnil malou společnost facility management a likvidace tekutých...
[the_ad_placement id="shortcode"]

Nejčtenější z kategorie

Za pyrotechniku na sportovních akcích i opakované porušení zákona padnou přísnější tresty. Poslanecká sněmovna 15. září 2021 schválila ve třetím čtení novelu zákona o odpovědnosti za přestupky a některých dalších zákonů, která umožní trestat používání pyrotechniky na sportovních akcích a účinněji postihovat divácké násilí na stadionech. Přísnější tresty čekají i na dealery drog, kteří poruší zákaz pohybovat se na určených... [Číst celé]
v podání MPSV, aneb Pokrytectví levicové ministryně Jany Maláčové a jejího ultralevicového poradce Nechci se přímo zaobírat činností ministryně a jejího poradce na místě kontroly soukromého podniku v Krupce. Chtěl bych se však pozastavit nad pokrytectvím celé akce a jejich tvrzení, jak jim jde o zájem zaměstnanců… Charakteristika postavení Úřadu práce, citace přímo z jejich vlastního webu: „Úřad práce České republiky (dále jen... [Číst celé]
Ministerstvo vnitra ČR se připravuje na dlouho absentující normu, která upraví činnost soukromých bezpečnostních služeb. Pokud vše půjde podle plánu, na vládu by měla doputovat v září tohoto roku a vstoupit v platnost v lednu 2024. Česká republika se konečně zařadí mezi vyspělé země Evropy, neboť v tomto ohledu dalece zaostávala. Činnost soukromých bezpečnostních služeb neměla jako jediná země ošetřenu zákonem, a nikdo... [Číst celé]