Legislativa obor dnes a zítra

 

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahové náplni jednotlivých živností
Z přílohy č.3

Ostraha majetku a osob
Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

Služby soukromých detektivů
Služby spojené s hledáním majetku a osob, se zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr dat a jejich vyhodnocování.

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, opravy, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Z důvodové zprávy k návrhu zákona, sněmovní tisk 858.

Charakterizuje, proč a co by měl zákon přinést:

1.1.1 Nízká kvalita poskytovaných soukromých bezpečnostních služeb

Na základě konzultací se zástupci Hospodářské komory České republiky
a profesních sdružení působících v oblasti soukromých bezpečnostních služeb jsou zjevnými příčinami nízké kvality poskytovaných služeb zejména tyto faktory:

  • existence podnikatelských subjektů, které samy účelově nabízejí dumpingové ceny za jimi poskytované služby s cílem získat zakázky za každou cenu, tedy bez ohledu na jejich kvalitu, kvalifikační předpoklady svých zaměstnanců atd.,
  • existence zákazníků, kteří přímo vyhledávají podnikatele s nízkými cenami; v jejich zájmu není skutečná ochrana hodnot, ale zejména formální splnění určitých podmínek požadovaných jiným subjektem (například pojišťovacím ústavem) v návaznosti např. na jiný závazkový právní vztah,
  • existence firem vykonávajících soukromé bezpečnostní činnosti ve prospěch problematických firem – oba subjekty se pohybují v zóně tzv. „šedé ekonomiky“; z tohoto důvodu žádná ze „smluvních stran“ nemá zájem na transparentnosti svých činností,
  • nastavení veřejných zakázek pouze s ohledem na jedno rozhodující kritérium – na co možná nejnižší cenu zakázky,
  • nízká kvalita řadových zaměstnanců vykonávajících samotnou bezpečnostní činnost (zajišťujících přímý výkon) z důvodu nízkého ekonomického ohodnocení jejich práce.

Jedním z cílů navrhované nové právní úpravy je zavedení licenčního systému, který zpřehlední subjekty vykonávající jednotlivé druhy soukromé bezpečnostní činnosti a vyloučí z trhu ty stávající podnikatele, kteří způsobují výše uvedené problémy a stanovením kvalifikačních předpokladů všech zainteresovaných osob zlepší kvalitu jimi poskytovaných služeb.

Novela zákona o Vojenské policii schválena. Co se změní?

Poslanecká sněmovna dnes v prvním čtení schválila novelu zákona o Vojenské policii. Změna zákona č. 300/2013 Sb. umožní samostatné působení této složky při plnění úkolů na území jiných států. Součástí novely je rovněž rozšíření působnosti VP na jednotky cizích ozbrojených sil při jejich průjezdu nebo pobytu na území ČR a při cvičeních na našem území. Novela zákona o Vojenské policii... [Číst celé]

NÚKIB: Stát vstupuje do závěrečné fáze přípravy návrhu zákona o snižování rizik spojených s dodavateli informačních a komunikačních technologií

Po prvotních úvahách o tom, které dodavatele v jakém rozsahu prověřovat a na jakou infrastrukturu má omezení využití rizikových dodavatelů dopadnout, nyní Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dokončuje přípravu vlastního textu zákona, který by měl významně omezit vliv rizikových dodavatelů na nejvýznamnější infrastrukturu České republiky. Připravit návrh zákona, zavádějící mechanismus prověřování dodavatelů, uložila Bezpečnostní rada státu NÚKIB... [Číst celé]

Jednotná pravidla kybernetické bezpečnosti subjektů EU

V pátek 18. listopadu 2022 schválila Rada Evropské unie (EU) obecný přístup k návrhu nařízení o kybernetické bezpečnosti orgánů, institucí a jiných subjektů Unie. Jedná se o společnou pozici všech členských zemí a zároveň o naplnění další z priorit Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v rámci předsednictví České republiky v Radě EU. Návrh nařízení si klade za... [Číst celé]

Přečtěte si také

... bezpečnostní technologie v podobě kamerových systémů či zabezpečovacích zařízení. Důležitou součástí, řekněme standardem, jsou i systémy zajišťující online přenos informací o dění na objektu. Společnosti holdingu CENTR GROUP mají vlastní systém CENTR...
... zákona č. 373/2011 Sb. www.unicaplasma.cz tel.: 220 515 464 metro HRADČANSKÁ ARGUS, spol. s r.o. přijme pro pracoviště v Praze pracovníky úklidu kanceláří v centru města na DPP pí Kalousková tel. 702 208 791 uklid@argus-bs.cz • Hledáme fyzicky...
...5 plus 2 - Bruntálsko a Opavsko; str. 31 13. září 2019 31 INZERCE VKUS-BUSTAN s.r.o. PŘIJMEME uklízEčky v rámci úklidu administrativní budovy v Rýmařově (vymezeno pro invalidní důchodce) Požadujeme: • čistý trestní rejstřík • důslednost...
... she was sexually harassed by a security guard The latest allegation comes after four women claimed they were sexually harassed by G4S security guards while quarantining in hotels in the UK. Meanwhile, the Department of Health and Social...
...Českobudějovický deník - Extra; str. 9 16. ledna 2021 Deník www.denik.cz 9 pouze pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním znevýhodněním PCO - hlídací služba, s.r.o. Silná stabilní společnost s perspektivou dlouhodobého zaměstnání...
[the_ad_placement id="shortcode"]

Nejčtenější z kategorie

V minulém článku jsme přinesli informaci o novele zákona, která zpřísňuje sankce za přestupky, což bude mít dopad i na výtržnosti při sportovních utkáních. S chuligány a ultras fotbalovými fanoušky má bohaté zkušenosti doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M., který působil jako ředitel Pořádkové služby Policie ČR a zúčastnil se v pozici velitele mnoha dramatických zásahů. Podělil se s námi o názor, poradil,... [Číst celé]
Dne 6. října 2021 se v Praze konal již 5. ročník tradiční podzimní konference Spolku pro ochranu osobních údajů, tentokrát pod názvem „GDPR 2021“. Konference, jejíž kapacita byla zcela naplněna, se účastnilo přes 170 účastníků. Konferenci zahájili pan Petr Jäger, místopředseda ÚOOÚ a paní Violeta Luca, generální ředitelka Microsoft Česká republika. Na konferenci vystoupila řada přednášejících z několika zemí. Český... [Číst celé]
V roce 2021 byl ve spolupráci členů Republikového výboru pro prevenci kriminality a Ministerstva vnitra České republiky připraven návrh nové Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022–2027 (dále pouze jako “Strategie”). Zaměřuje se zejména na kriminalitu obecnou, tj. kriminalitu, která lidi ohrožuje a obtěžuje nejvíce. Je prokázáno, že dobře naplánované strategie prevence kriminality nejenže předcházejí trestné činnosti a... [Číst celé]