Legislativa obor dnes a zítra

 

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb. o obsahové náplni jednotlivých živností
Z přílohy č.3

Ostraha majetku a osob
Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních rizik a provozováním centrálních pultů ochrany.

Služby soukromých detektivů
Služby spojené s hledáním majetku a osob, se zjišťováním skutečností, které mohou sloužit jako důkazní prostředky, získáváním informací týkajících se fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů, získáváním informací v souvislosti s vymáháním pohledávek, vyhledáváním protiprávních jednání ohrožujících obchodní tajemství, a s tím související sběr dat a jejich vyhodnocování.

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Projektování, montáž, kontrola, údržba a opravy elektronických poplachových systémů (zejména systémů zabezpečovacích, tísňových, protipožárních, kontroly vstupu, přivolání pomoci, integrovaných a kamerových), určených k ochraně majetku a osob před neoprávněnými zásahy, včetně poplachových systémů a zařízení umožňujících sledování pohybu a projevů osob v objektech a jejich okolí. Montáž, opravy, údržba, revize a správa mechanických zábranných systémů, dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob.

Z důvodové zprávy k návrhu zákona, sněmovní tisk 858.

Charakterizuje, proč a co by měl zákon přinést:

1.1.1 Nízká kvalita poskytovaných soukromých bezpečnostních služeb

Na základě konzultací se zástupci Hospodářské komory České republiky
a profesních sdružení působících v oblasti soukromých bezpečnostních služeb jsou zjevnými příčinami nízké kvality poskytovaných služeb zejména tyto faktory:

  • existence podnikatelských subjektů, které samy účelově nabízejí dumpingové ceny za jimi poskytované služby s cílem získat zakázky za každou cenu, tedy bez ohledu na jejich kvalitu, kvalifikační předpoklady svých zaměstnanců atd.,
  • existence zákazníků, kteří přímo vyhledávají podnikatele s nízkými cenami; v jejich zájmu není skutečná ochrana hodnot, ale zejména formální splnění určitých podmínek požadovaných jiným subjektem (například pojišťovacím ústavem) v návaznosti např. na jiný závazkový právní vztah,
  • existence firem vykonávajících soukromé bezpečnostní činnosti ve prospěch problematických firem – oba subjekty se pohybují v zóně tzv. „šedé ekonomiky“; z tohoto důvodu žádná ze „smluvních stran“ nemá zájem na transparentnosti svých činností,
  • nastavení veřejných zakázek pouze s ohledem na jedno rozhodující kritérium – na co možná nejnižší cenu zakázky,
  • nízká kvalita řadových zaměstnanců vykonávajících samotnou bezpečnostní činnost (zajišťujících přímý výkon) z důvodu nízkého ekonomického ohodnocení jejich práce.

Jedním z cílů navrhované nové právní úpravy je zavedení licenčního systému, který zpřehlední subjekty vykonávající jednotlivé druhy soukromé bezpečnostní činnosti a vyloučí z trhu ty stávající podnikatele, kteří způsobují výše uvedené problémy a stanovením kvalifikačních předpokladů všech zainteresovaných osob zlepší kvalitu jimi poskytovaných služeb.

SECURITAS: ČR je posledním státem EU, kterému dosud chybí speciální zákon o soukromých bezpečnostních službách

Česká republika je posledním státem Evropské unie, kterému dosud chybí speciální zákon o soukromých bezpečnostních službách (SBS). Experti společnosti SECURITAS ČR a další odborníci přitom upozorňují, že letos v lednu je to už „rekordních“ 30 let od termínu, kdy měl v roce 1994 podle návrhu tehdejší vlády zákon vejít v platnost. Legislativa, která má přinést zvýšení úrovně bezpečnosti a státní... [Číst celé]

NÚKIB: návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti

Návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti stihl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) odeslat na Legislativní radu vlády (LRV) ještě před Vánoci. K posunu termínu – počítalo se s koncem listopadu – vedla snaha NÚKIB o co nejmenší počet rozporů s připomínkovými místy. Cílem nového zákona je především posílit kybernetickou bezpečnost České republiky. Návrh přináší i nové procesy... [Číst celé]

Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k hodnocení rizik kyberbezpečnosti

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravil ve spolupráci se Státní pokladnou Centrem sdílených služeb (SPCSS) podpůrný materiál Průvodce řízením dodavatelů ve vztahu k hodnocení rizik kybernetické bezpečnosti, který navazuje na dříve vydaného Průvodce řízením aktiv a rizik dle vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. Provedení hodnocení rizik u výběrového řízení před uzavřením smlouvy je klíčovým krokem v rámci řízení... [Číst celé]

Přečtěte si také

..., Praha 4 přijme asistente pedagoga na částečný úvazek. Nástup ihned. Informace na tel. 241480693 nebo skola@zsnalise.cz. WAKKENHAT přijme strážné vhodné i pro důchodce a ZP, stabilní zaměstnání, pravidelná výplata 75 Kč čistého/hod. Kontakt: pí...
... vzdělání: Základní + praktická škola (ref. č.: 52C1F2F0) Pracovníci ostrahy, strážní SBS IVA, s.r.o., - Minimální vzdělání: Základní + praktická škola (ref. č.: B2796ABA) Pracovníci ostrahy, strážní EBS - BODYGUARD.INFO. s.r.o., - Minimální...
... na egon.hampl@ maximilianhotel.com. • Bezpečnostní agentura přijme nové kolegy na pozici ostrahy. Finanční ohodnocení 80 - 100 Kč/hod. + bonusy. Tel. kontakt: 739485851 WAKKENHAT přijme strážné vhodné i pro důchodce a ZP, stabilní zaměstnání...
... Petr Kaňka, který působí jako školitel bezpečnosti práce ve společnosti Bureau Veritas. (fk) pouze pro invalidní důchodce a osoby se zdravotním znevýhodněním PCO - hlídací služba, s.r.o. Silná stabilní společnost s perspektivou...
... škola (ref. č.: 0C5C49F4) Pracovníci ostrahy, strážní PM PRODUCTION s.r.o., - Minimální vzdělání: Střední odborné (vyučen) (ref. č.: C58612F7) Pracovníci ostrahy, strážní Agentura PANCÉŘ s.r.o., - Minimální vzdělání: Základní + praktická škola...
[the_ad_placement id="shortcode"]

Nejčtenější z kategorie

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) zpracoval téměř tisíc podnětů k novému kyberzákonu, které mu zaslala více než stovka jednotlivců i asociací. Zákon přenese do českého práva evropskou směrnici NIS2, což například znamená, že nově bude muset kyberbezpečnost posílit více nemocnic a elektráren. Česko si také bude moct říct, jaké dodavatele z bezpečnostních důvodů nechce pustit do svých... [Číst celé]
Security Guide oslovil osobnosti z bezpečnostní komunity a položil jim několik aktuálních otázek. Jak se staví k institutu nutné obrany, domovní svobodě nebo soukromým bezpečnostním službám? Plk. Martin Hrinko, bývalý ředitel Pořádkové služby Policie ČR, bezpečnostní konzultant Domníváte se, že v rámci současného institutu nutné obrany je dostatečně ošetřena i situace ochrany domovní svobody? Není ošetřena, orgány činné v trestním řízení tento trestný... [Číst celé]
Americký federální soudce Roger Benitez 4. 6. 2021 zrušil zákaz držení útočných zbraní v Kalifornii.  Toto rozhodnutí bylo ponecháno ve 30 denní lhůtě. Ovlivnit ho mohl devátý odvolací soud, který tak učinil. Devátý odvolací soud dočasně zablokoval rozhodnutí federálního okresního soudu, které by zrušilo kalifornský zákaz držení útočných zbraní. Další zprávy týkající se tohoto případu můžeme očekávat nejdříve za 14... [Číst celé]