Nová iniciativa Dětství bez násilí usiluje o řešení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl, Legislativa

Symbolicky na Den dětí byla spuštěna iniciativa, která usiluje o to, aby Česká republika byla místem, kde všechny děti mají právo na dětství bez násilí.

K výzvě na webových stránkách iniciativy na www.detstvibeznasili.cz se přidává řada organizací, institucí, ale i jednotlivců, kterým není osud dětí lhostejný.

Společná iniciativa vládního a nevládního sektoru vznikla v reakci na kritickou situaci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v mnoha regionech. „Za posledních 8 let zemřelo v rodinách na následky násilí 44 dětí, 799 jich mělo trvalé zdravotní následky, přes 15 tisíc potřebovalo péči psychologa a 3229 dětí skončilo z důvodu násilí v rodině v ústavní péči. Přestože jednotlivé kroky k ochraně dětí před násilím v rodině jsou jasné, logické a zavazuje nás k nim celá řada vládních i mezinárodních dokumentů, jejich realizace v České republice vázne,“ uvedla ředitelka Centra LOCIKA Petra Wünschová. Centrum LOCIKA pomáhá dětem ohroženým domácím násilím osmým rokem a stálo rovněž u zrodu této iniciativy.

Tragickým případům není věnována dostatečná pozornost. Tresty za násilí na dětech jsou často bagatelní, pomoc se k dětem a rodinám dostává pozdě či vůbec, nebo je odhalena až v okamžiku, kdy rodina a děti mají závažné problémy a děti končí v ústavní péči. Chybí systém státem garantovaných služeb pro děti ohrožené násilím a jejich rodiny. Ve společnosti panuje vysoká tolerance k násilí v rodinách a mnoho případů zůstává neohlášeno. Chybí informace, proškolení odborníci i vzdělávací programy pro rodiče, jak vychovávat své děti bez použití tělesných trestů a jiných forem špatného zacházení. Česká republika tak na mapě Evropy začíná být v oblasti péče o ohrožené děti v mnoha ohledech nelichotivou výjimkou a začíná zaostávat nejen za západními zeměmi, ale i za svými východními kolegy,“ dodala Wünschová.

V reakci na uvedené skutečnosti se aktérům inciativy podařilo stanovit čtyři priority:

  • zajistit plnění mezinárodních standardů multioborové péče o děti ohrožené násilím v celé České republice nejpozději do roku 2030
  • ukotvit nepřijatelnost tělesných trestů v občanském zákoníku a přihlásit se tak k myšlence, že násilí mezi blízkými nemůžeme tolerovat v žádné podobě
  • existenci státem garantované sítě preventivních služeb pro děti a jejich blízké tak, aby každý zasažený násilím našel včas účinnou pomoc
  • podniknout kroky k tomu, aby každý rodič v České republice měl přístup k informacím, že i mírné formy násilí negativně ovlivňují vývoj dětí a vztahy v rodině, a k podpoře, jak vychovávat děti bez násilí

Na tiskové konferenci k uvedení iniciativy vystoupil za Ministerstvo spravedlnosti Karel Dvořák s informací, že Ministerstvo navrhne zakotvit v občanském zákoníku nepřijatelnost trestání dětí. Nová právní úprava nebude rodiče kriminalizovat a nezavádí pro ně postihy. Jejím smyslem je apelovat na rodiče, aby si sami uvědomili, že je vhodnější používat jiné výchovné prostředky.

Používání tělesných trestů ve výchově u dětí zvyšuje riziko agresivního a rizikového chování a psychických problémů. Zhoršuje také jejich vztah s rodiči, vede k nadužívání návykových látek, neúspěchu ve škole, k potížím ve vztazích, s autoritami, výběru agresivního partnera v dospělosti a ke zdravotním obtížím včetně zhoršení duševního zdraví. Tělesné tresty děti učí, že násilí je přijatelným způsobem řešení konfliktů nebo prostředkem k dosažení svých cílů a přání. Násilí se pak ve společnosti rozvíjí ve všech podobách.

Na webu k iniciativě mohou rodiče najít kontakty pomoci i užitečné materiály, které jim mají poradit nebo podpořit v tom, jak děti vychovávat bez tělesných trestů. Na tiskové konferenci dále podpořili iniciativu náměstkyně místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková, předsedkyně výboru pro práva dítěte Eva Petrová a zmocněnkyně pro lidská práva Klára Laurenčíková.

Spuštění kampaně ke vzniku iniciativy je doprovázeno video spotem sestřihu přeživších obětí domácího násilí. Materiál je součástí cyklu České televize Z lásky nenávist producentky Kateřiny Kovářová a režiséra Víta Karase. Spot ke zhlédnutí ZDE.

Centrum LOCIKA, z.ú.

Centrum LOCIKA, zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil Centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 200 dětem a jejich rodinám. Služby Centrum poskytuje na adrese Umělecká 6, Praha 7.

Zdroj: TZ; JM