David Andreas Holub, detektiv a jednatel bezpečnostní agentury I.D.C.

SecurityGuideLegislativa, Soukromé bezpečnostní služby

David Andreas Holub, detektiv a jednatel bezpečnostní agentury I.D.C.

Security Guide oslovil osobnosti z bezpečnostní komunity a položil jim několik aktuálních otázek. Jak se staví k institutu nutné obrany, domovní svobodě nebo soukromým bezpečnostním službám?

David Andreas Holub, detektiv a jednatel bezpečnostní agentury I.D.C.

Domníváte se, že v rámci současného institutu nutné obrany je dostatečně ošetřena i situace ochrany domovní svobody?

 Bohužel, situace ochrany domovní svobody je velice závažné a složité téma. Institut nutné obrany je popsán velice zřetelně, což spousta lidí neví a nedokáže si tu situaci představit, dokud se s tím v životě nesetkají v praxi, nebo při absolvování zbrojního průkazu. Běžný občan nemá šanci výklad nutné obrany kde vstřebat a pochopit. Zjednodušení či větší možnost ochrany domovní svobody bych určitě přivítal, ale zároveň zákonodárce chápu, že to není tak jednoduché. Je to lehce zneužitelné. Ale na druhou stranu, od toho tady máme orgány činné v trestním řízení, které by měly celou situaci vyhodnotit, aby byla v rámci zákona.

 Domníváte se, že by zákonná kodifikace doktríny „můj dům, můj hrad,“ byla přínosnou k posílení práv obránce jako doplněk k institutu nutné obrany?

Ano, určitě. Ale jak říkám, musí se k tomu upravit spousta faktorů, včetně prohloubení znalosti občanů v této oblasti.

 Jakou se domníváte, že mají nebo by měly mít soukromé bezpečnostní služby a soukromé detektivní služby roli v systému vnitřní bezpečnosti ČR a v ochraně oprávněných zájmů občanů?

V prvé řadě je třeba podotknout, že za současného stavu nemají žádnou. Každý soukromý bezpečnostní pracovník nebo detektiv má pravomoci dle zákona jako běžný občan. Rozhodně by SBS měly mít daleko vyšší pravomoci, jako třeba v USA, ale zase o to přísnější kontrolu a nutnost splnění daleko tvrdších pravidel pro získání koncese než nyní.

 Domníváte se, že nová vláda by měla konečně prosadit zákon o soukromých bezpečnostních a detektivních službách? Měl by se tento úkol stát součástí programového prohlášení vlády? ¨

Ano. Ale vzhledem k tomu, že jsem již 16 let členem České komory detektivních služeb, a vím, jak takové prosazovací pokusy končí, a jak málo se nám za ty roky podařilo prosadit, jsem spíše skeptický. Jak sami vidíme za poslední roky, vláda řeší jiná témata. Ale zároveň jsem životní optimista, a tak budu věřit a doufat, že to jednou nastane.