Český NÚKIB a slovenské NBÚ stvrdily svou spolupráci memorandem

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost, Legislativa

Ve středu 8. února 2023 jednali v Brně zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v čele s ředitelem úřadu Lukášem Kintrem s delegací slovenského Národného bezpečnostného úradu vedenou ředitelem Romanem Konečným.

Setkání navázalo na dlouhodobou intenzivní spolupráci obou stran. Mezi probíranými tématy byla implementace nedávno přijaté unijní směrnice NIS2, diskuse o českých zkušenostech z nedávno skončeného předsednictví v Radě EU i slovenských zkušenostech s certifikací auditorů v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Jednání bylo zakončeno podpisem Memoranda o spolupráci, jehož účelem je rozvíjet a prohlubovat dlouhodobou a prospěšnou spolupráci v 17 identifikovaných oblastech, a to ve formě sdílení informací, know-how a zkušeností, podpory při vedení školení a vzdělávání zaměstnanců, udržování a komunikace v případě aktivních kybernetických hrozeb. Memorandum obsahuje také části o vzájemném notifikování se při zjištění vlivu na aktiva druhé země, pomoci při vyšetřování incidentů či společného výzkumu s cílem vytvořit bezpečné síťové prostředí.

Slovensko je jedním z našich nejbližších partnerů a naše spolupráce patří mezi ty vůbec nejintenzivnější. Dnešní podpis memoranda to jen stvrzuje, dává všem našim interakcím formální rámec. Lze jej vnímat také jako impulz k dalšímu prohlubování naší spolupráce,“ sdělil k podpisu ředitel NÚKIB Lukáš Kintr. „Český a slovenský kybernetický aj bezpečnostný priestor čelia podobným výzvam. Je preto úplne prirodzené, že spájanie našich síl vo viacerých oblastiach kybernetickej bezpečnosti prinesie obom stranám cenné skúsenosti, know-how aj nápady, ako ďalej rozvíjať naše spôsobilosti,“ dodal ředitel slovenského NBÚ Roman Konečný po podpisu memoranda.

Zdroj: nukib.cz; JM