Bezpečnostní rada státu řeší bezpečnost a omezování rizik spojených se sítí páté generace 5G

SecurityGuideKyberbezpečnost

Bezpečnostní rada státu (BRS) pověřila Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), aby spolu s partnerskými institucemi vypracoval věcný záměr zákona, který uvede do života mechanismus pro posuzování a omezování rizik spojených s dodavateli do 5G sítí. BRS se zajímá o bezpečnost mobilních sítí nové generace. O přesné podobě mechanismu pro posuzování a omezování rizik se nyní povedou debaty… [Číst celé]

Bezpečnostní analytici odhalili skupinu FamousSparrow, která se po celém světě zaměřuje na vládní instituce, technologické společnosti, právnické firmy a hotely. České republice se prozatím vyhýbá.

SecurityGuideKyberbezpečnost

Bezpečnostní analytici společnosti ESET odhalili novou skupinu útočníků, která se po celém světě zaměřuje na vládní a mezinárodní instituce, technologické společnosti, právnické firmy a ve velké míře také na hotelové řetězce. Skupinu označují jako FamousSparrow a domnívají se, že je aktivní již od roku 2019. Podle cílů jejích útoků se jedná s velkou pravděpodobností o kyberšpionáž. Česku se prozatím vyhýbá…. [Číst celé]

Správci klíčových informačních systémů pro fungování státu a bezpečí jeho obyvatel musí zabezpečit své e-mailové schránky

SecurityGuideKyberbezpečnost, Legislativa

Informační systémy, které jsou klíčové pro fungování státu a bezpečí jeho obyvatel, musí mít nyní zabezpečené své e-mailové schránky. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za tímto účelem vydal tzv. ochranné opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Zavedení těchto postupů uvedených v opatření je pro subjekty vyjmenované v opatření povinné, na zavedení opatření mají úřady a firmy různě… [Číst celé]

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a Ámos Vision v rámci Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti společně šíří osvětu kybernetické bezpečnosti

SecurityGuideKyberbezpečnost, Vzdělávání

Bezpečná školní ICT infrastruktura

V rámci letošního Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM) spojili Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a Ámos Vision síly pro šíření osvěty kybernetické bezpečnosti. Vytvořili komiksové on-line kurzy určené přímo žákům a materiály a inspiraci do výuky. Tato spolupráce pomůže přispět ke zvýšení povědomí v rozmanitých tématech kybernetické bezpečnosti. V rámci kampaně ECSM jsou po dobu 2 týdnů… [Číst celé]

Představitelé největších českých nemocnic se zúčastnili historicky prvního cvičení kybernetické bezpečnosti

SecurityGuideKyberbezpečnost

V resortu zdravotnictví proběhlo historicky první cvičení kybernetické bezpečnosti. Pořádal jej 4. – 5. října Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Zúčastnili se představitelé 16 největších českých nemocnic. Cvičení zahrnovalo scénáře různých typů kybernetických útoků, komplexní diskuse nad různými hrozbami kyberprostoru a zranitelnostmi specifickými pro zdravotnický sektor a na závěr řadu odborných přednášek. Zdravotnický resort v posledních dvou letech čelil… [Číst celé]

Women4Cyber: nezisková nadace s cílem propagovat a podporovat přítomnost žen v oblasti kybernetické bezpečnosti

SecurityGuideKyberbezpečnost

Women4Cyber ​​je iniciativa, která si klade za cíl pomoci vyplnit genderovou mezeru profesionálů v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě. Při plnění tohoto cíle je hlavní podporovat a propagovat dovednosti či zvyšovat kvalifikaci a rekvalifikaci dívek a žen. Není žádným tajemstvím, že v odvětví kybernetické bezpečnosti v Evropě chybí zastoupení žen na všech úrovních. Proto vznikla tato iniciativa, jejímž cílem je např…. [Číst celé]

V Praze proběhla významná mezinárodní akce European Cyber Security Challenge 2021

SecurityGuideKyberbezpečnost, Vzdělávání

European Cyber Security Challenge je významná mezinárodní akce rozvíjející nadnárodní spolupráci v rámci vládní strategie The Country for the Future. Jedním z hlavních cílů je prezentovat Českou republiku inovativními nápady a zviditelnit ji v evropském prostoru. Dále posílit talent v oblasti kybernetické bezpečnosti v celé Evropě a propojit vysoký potenciál s předními organizacemi v tomto odvětví. Praha hostila více než… [Číst celé]

Říjen je již tradičně Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti, Česká republika tuto každoroční kampaň podpoří

SecurityGuideKyberbezpečnost, Vzdělávání

Říjen je Evropským měsícem kybernetické bezpečnosti a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) tuto celoevropskou kampaň nabídkou osvětových a vzdělávacích aktivit na témata kybernetické bezpečnosti pro různé cílové skupiny podpoří. Česká republika je součástí Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti (ECSM). ECSM je každoroční kampaň Evropské unie zaměřená na podporu kybernetické bezpečnosti mezi občany a organizacemi EU, poskytování aktuálních informací… [Číst celé]

Odborná veřejnost má možnost se vyjádřit ke změnám zákona o kybernetické bezpečnosti

SecurityGuideKyberbezpečnost, Legislativa

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) vyzývá odbornou veřejnost k zasílání návrhů na změny zákona č. 181/2014 Sb., které mohou být podnětem ke změně obsahu zákona o kybernetické bezpečnosti. Tyto návrhy budou pravidelně vyhodnocovány a v případě jejich relevantnosti zapracovány do připravovaných změn. NÚKIB dlouhodobě zpracovává tzv. Bílá místa, tedy dokument, v rámci kterého identifikuje nedostatky a podněty… [Číst celé]

Kybernetická bezpečnost

SecurityGuideKyberbezpečnost

IT technika, kybernetika se stala nedílnou součástí našich životů a našeho světa. Dále a dále se rozšiřuje, aniž bychom vnímali, kde všude IT techniku, senzory či procesory máme, kde se nachází, jak jsou propojeny. Již ani nevnímáme, jak umělá inteligence a další součásti „kybernetiky“ řídí naše životy nebo je ovlivňují. Není to náhoda. Termín „kybernetika“ je odvozen z řeckého „kybernetés“, to… [Číst celé]