Zdeněk Hraba (STAN) senátor, předkladatel principu castle doctrine

SecurityGuideLegislativa, Soukromé bezpečnostní služby

Zdeněk Hraba (STAN) senátor
Security Guide oslovil osobnosti z bezpečnostní komunity a položil jim několik aktuálních otázek. Jak se staví k institutu nutné obrany, domovní svobodě nebo soukromým bezpečnostním službám?

Zdeněk Hraba (STAN) senátor, předkladatel principu castle doctrine

Domníváte se, že v rámci současného institutu nutné obrany je dostatečně ošetřena i situace ochrany domovní svobody?

Možnosti ochrany domovní svobody jsou v našem právním řádu zatím upraveny velmi striktně, a právě proto jsem přišel s návrhem na zavedení principu tzv. castle doctrine. Jde o věc, která se dostává do mnoha právních řádů v Evropě. Nepředstavujme si pod tím povolení střelby do kohokoliv, kdo bez dovolení projde vaší brankou. Důležité ale je, aby byla posílena práva napadeného na úkor útočníka a aby ten, kdo se brání ve strachu, měl oporu v zákoně, nikoliv aby zákon nahrazovala judikatura. Myslím, že minimálně v tomto ohledu jsme se od minulého roku výrazně posunuli. Zaprvé se nám s kolegy podařilo prosadit zakotvení práva na obranu života i se zbraní v ruce do Listiny základních práv a svobod. Druhou změnu podpořil zatím Senát jako senátní návrh zákona a jde o novelu trestního zákoníku, která posílí práva lidí bránících se útočníkovi. Nově by tyto oběti nebyly trestány za použití vyšší intenzity obrany, než je dosud přípustné, pokud například jednají ve strachu o své děti. Negativní důsledky svého jednání by plně nesl útočník.

 Domníváte se, že by zákonná kodifikace doktríny „můj dům, můj hrad,“ byla přínosnou k posílení práv obránce jako doplněk k institutu nutné obrany?

Schválení principu Můj dům, můj hrad by bylo v současné chvíli dalším důležitým krokem v posílení práv oběti. Představte si například takovou maminku, která v noci ve svém domě přistihne zloděje na schodišti. Ve strachu o své děti a z obavy, co jí může udělat, jej strčí ze schodů. Nyní by musela pracně dokazovat, že nevybočila z mezí nutné obrany. A to by se mělo změnit. Právo musí stát na straně oběti, nikoliv pachatele.

Inspiroval jsem se v tomto bodu ve slovenském právu – slovenský herec Milan Kňažko ve svém domě překvapil zloděje a postřelil ho svou legálně drženou zbraní. U nás by za to byl soudně stíhán, na Slovensku potrestán nebyl. Zavedení tzv. castle doctrine by mělo rovněž preventivní funkci. Každý zloděj by pak musel počítat s tím, že na něj bude moci ve vykrádaném objektu jeho majitel zaútočit, podobně jako to udělal Milan Kňažko.

Nutno dodat, že Slovensko nešlo cestou změny definice nutné obrany, ale cestou rozšíření oprávněného použití zbraně. Což je jistě také možná cesta, jak legislativně ukotvit castle doctrine.

Jakou se domníváte, že mají nebo by měly mít soukromé bezpečnostní služby a soukromé detektivní služby roli v systému vnitřní bezpečnosti ČR a v ochraně oprávněných zájmů občanů?

Myslím si, přestože nemám rád kazuistické právní úpravy regulující vše do detailu, že v případě oprávnění a povinností soukromých bezpečnostních agentur a detektivních kanceláří by detailní seznam a vytyčení práv a povinností mělo svůj smysl. Věděli by to bezpečně jak adresáti těchto norem – tedy soukromé agentury, tak jejich zákazníci, tak i jejich potencionální subjekty zájmu.

Domníváte se, že nová vláda by měla konečně prosadit zákon o soukromých bezpečnostních a detektivních službách? Měl by se tento úkol stát součástí programového prohlášení vlády?

Ano, myslím si, že by mělo být obsahem vládního prohlášení a aktivně k přijetí takové právní úpravy přistoupit.