Plk. Martin Hrinko, bývalý ředitel Pořádkové služby Policie ČR, bezpečnostní konzultant

SecurityGuideLegislativa, Soukromé bezpečnostní služby

Doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.,
Security Guide oslovil osobnosti z bezpečnostní komunity a položil jim několik aktuálních otázek. Jak se staví k institutu nutné obrany, domovní svobodě nebo soukromým bezpečnostním službám?

Plk. Martin Hrinko, bývalý ředitel Pořádkové služby Policie ČR, bezpečnostní konzultant

Domníváte se, že v rámci současného institutu nutné obrany je dostatečně ošetřena i situace ochrany domovní svobody?

Není ošetřena, orgány činné v trestním řízení tento trestný čin zpravidla uplatňují v praxi jen jakýsi „přílepek“ k jinému společensky nebezpečnějšímu trestnému činu např. krádeže vloupáním do bytu, sklepa aj. Takto „osamocený“ trestný čin většinou skončí jako přestupek kvůli nízké míře společenské nebezpečnosti. A taky se musí přiznat, že se tento úmyslný čin docela těžce prokazuje.

Domníváte se, že by zákonná kodifikace doktríny „můj dům, můj hrad,“ byla přínosnou k posílení práv obránce jako doplněk k institutu nutné obrany?

Zcela jistě! Mělo by to tak být, stejně, jak je to v jiných zemích světa. Tato tvrdší ochrana obydlí je jen přínosná a odrazující případné pachatele takových činů.

Jakou se domníváte, že mají nebo by měly mít soukromé bezpečnostní služby a soukromé detektivní služby roli v systému vnitřní bezpečnosti ČR a v ochraně oprávněných zájmů občanů? ¨

SBSky (asi ne všechny, nebo jen ty, které podle budoucího zákona splní přísné podmínky) by měli mít v IZS svou roli, dle mého názoru jako „ostatní složky IZS“ a stát by s nimi měl počítat jako s partnerem v oblasti bezpečnosti. Stále tvrdím, že SBSky jsou prodlouženou rukou policie za podmínek, že sekuriťáci budou splňovat podmínky, které zatím vyžaduje v minimální míře živnostenský zákon a do budoucna snad zákon „O bezpečnostní činnosti“.

Domníváte se, že nová vláda by měla konečně prosadit zákon o soukromých bezpečnostních a detektivních službách? Měl by se tento úkol stát součástí programového prohlášení vlády?

Vláda předložený návrh zákona O bezpečnostní činnosti předložený z dílny MV ČR již schválila, teď prochází už poněkolikáté, a pokaždé v jiných podobách, procesem schválení zákona našimi zákonodárci. Tak se snad po skoro 21 letech pokusů o schválení zákona tento další pokus podaří. Realita v praxi je smutná, jsme jednou z mála zemí, kde SBSky nemají pro svou činnost zákon.