Stav trhu soukromých bezpečnostních sužeb. Opravdu dbá stát na férovou hospodářskou soutěž?

Radek ZapletalSoukromé bezpečnostní služby

Základní zaručená mzda ve 2 tarifním stupni, podle kterého musí být odměňováni zaměstnanci ostrahy majetku a osob činí 17 900 Kč měsíčně, hodinová mzda pak 106,50 Kč. Tato čátka se však přepočítává na 37,5 hodinový týdenní úvazek, ve kterém je vykonáváno  90% ostrah objektů. (3 směnný nebo nepřetržitý provoz). Pak hodinová základní mzda II. zaručeného stupně činí 113,60 Kč za hodinu. K tomu přísluší zaměstnanci příplatky za práci v noci, sobotu, neděli ve svátek. A kalkulovat je nutno samozřejmě i s tím, že v době dovolené musí práci vykonávat další zaměstnanec stejně jako v době jeho nemocenské, kdy prvních 14 dnů hradí zaměstnavatel. V této době tak hradí zaměstnavatel dvojí mzdu za dané hodiny. S tím vším musí kalkulovat. Není proto divu, že minimální mzdový náklad pro rok 2022 činí  185, 80 Kč/ hod. dle výpočtu, který každoročně vydává i s metodikou výpočtu Unie soukromých bezpečnostních služeb ČR. (USBS ČR)

Tato částka samozřejmě neobsahuje další nutné výdaje, jako jsou vybavení a vystrojení zaměstnance, pracovnělékařská služba, jeho školení jak v oblasti činnosti, tak v oblasti BOZP a PO….

SBS_minimální mzdový náklad

Využili jsem tak dat ČSÚ a srovnali jsme data o minimálním mzdovém nákladů dle USBS ČR od roku 2015 do roku 2021 a dali je do korelace s cenami ostrahy objektů beze zbraně za 4 čtvrtletí každého roku. Jak je vidět z přiloženého grafu, situace je tristní. Průměrné ceny za služby ostrahy objektů byli vždy nižší než minimální mzdové náklady v dané roce. Paradoxně, nejvíce se přiblížili k sobě v roce 2017 kdy průměrná cena byla nižší o 2,60 Kč/hod. než minimální mzdový náklad. V roce 2021 byl pak již rozdíl 20,87 Kč. Mzdové náklady byly vyšší o tuto částku než průměrná hodinová cena. Pokud platí axiom, že 2/3 cen  nedosahují průměrné ceny, je situace katastrofální. Paradoxně nůžky se začali prudce rozvírat po té, co MPSV vedené paní Ministryní Maláčovou , spolu s odbory vedli kampaň a boj proti levné práci.

Pro úplnost přikládáme graf vývoje zaměstnanosti v oblasti SBS:

Počet zaměstnanců Soukromých bezpečnostních služeb v ČR

Můžeme si položit otázku, proč tomu tak je. Jak je možné, bojovat proti levné práci, demonstrovat a chlubit se velkým nárůstem zaručené mzdy ve všech stupních a dosáhnout toho, že ceny v dané službě nikdy nedosáhnou ani těchto nákladů?

Máme tu typický příklad, který ukazuje proč tomu tak je.  Úřad práce Ostrava, tedy organizace, která přímo podléhá MPSV a podléhala tak paní ministryni, vypsal na roku 2020 veřejnou soutěž na fyzickou ostrahu. Již v zadávací dokumentaci zadal jako očekávanou cenu 64 Kč bez DPH za hodinu poskytované služby. Výsledek soutěže? Subjekt, který nabídl cenu ve výši 58,40 Kč bez DPH. Navíc subjekt, který vznikl na podzim roku 2019.

Jak je to možné? V dalším díle se zkusíme podívat na různé dotace spravované i Úřadem práce a jejich vlivem na hospodářskou soutěž. Možná tam najdeme odpověď.

Podívejte se zatím na výpočet minimální mzdy pro rok 2022, ZDE A co na to Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky? Stanovisko si můžete přečíst ZDE.

Zdroj ČSU, Radek Zapletal