CyCon 2022: 14. mezinárodní konference o kybernetických konfliktech

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost

Ve dnech 31. května – 3. června 2022 se v Tallinu (Estonsko) bude konat 14. mezinárodní konference o kybernetických konfliktech CyCon 2022. Pořádá ji Centrum excelence pro kooperativní kybernetickou obranu NATO. Uzávěrka přihlášek je 20. května 2022.

Konference, na níž se sejdou zástupci vlády, armády, akademické obce a průmyslu, nabídne diskuse o právních, technologických a politických aspektech kybernetické bezpečnosti a obrany, praktické workshopy i bohatý společenský program.

Ústředním tématem konference pro rok 2022 je heslo Pokračujte v pohybu!. Chápáno doslova i obrazně – vybízí totiž k diskusím o kybernetické bezpečnosti v dopravě, autonomních technologiích a automatizaci, ale také k zamyšlení nad způsoby, jak koordinovat naši společnou reakci na výzvy, které přinášejí nové technologie.

Akci tradičně zahájí prezident Estonska. Mezi hlavní řečníky patří generál Paul M. Nakasone (commander of the US Cyber Command), Johanna Weaver (director of the Tech Policy Design Centre at Australian National University), Joanna Rutkowska (infosec expert) a další, ve svém oboru uznávaní, řečníci.

Podrobnosti o programu, praktické informace a registraci naleznete zde.

Zdroj: ccdcoe.org; JM