Ekonomické dopady na trhu vnímáme. Bezpečnostní služby čekají inovace.

SecurityGuideAktuality, Soukromé bezpečnostní služby

M2C_OG

Jak již Security Guide informoval, společnost M2C se aktivně zapojila do pomoci ukrajinským uprchlíkům. Pomohla těm, kteří zde už mají pracující členy rodiny. Zeptali jsme se proto v M2C  Karolíny Niklaschové, marketingové manažerky. Jak pomoc pokračuje, ale i na to, jakým směrem se v důsledku válečného konfliktu budou ubírat soukromé bezpečnostní služby…

Kolik lidí k vám k současnému datu přijelo? 

Naše společnost poskytla ubytování pro cca 60 uprchlíků z Ukrajiny na zámku v Načeradci.

Jak se projevila válka na Ukrajině ve vaší firmě? Jak to ovlivnilo počet/skladbu zaměstnanců?  

Na skladbu a doplnění počtu chybějících zaměstnanců ve společnosti M2C nemá stávající situace výrazný vliv. Co se týká zaměstnávání uprchlíků, podařilo se nám zaměstnat několik osob na divizi úklidu. Bohužel například v oblasti ostrahy a údržby není zatím možné tyto osoby uplatnit zejména z důvodu jazykové bariéry a chybějících kvalifikací.

Jak se daří integrovat uprchlíky? Pomáháte jim s tím? Kde najdou pracovní uplatnění? 

Společnými silami vedení a zaměstnanců jsme ve velmi krátkém čase připravili zázemí, které splňuje veškeré parametry na delší komfortní pobyt. V ubytovacím zařízení trvale působí správce, který řeší veškeré provozní záležitosti. Také tam pravidelně jezdí naše kolegyně z náboru, která je původem z Ukrajiny, ale v České republice již žije dlouho. Pomáhá ubytovaným řešit vše, co je nutné, aby se mohli zapojit do běžného života a cítili se zde dobře.

Děti nastoupily do školy i školky a ženám, které mohou pracovat, se podařilo zajistit krátkodobou brigádu. Nadále hledáme další možnosti zapojení se do pracovního procesu ve firmách v blízkém okolí.

Jakým způsobem se podle vás změní situace na trhu soukromých bezpečnostních služeb v souvislosti k válkou? 

Nemyslíme si, že by se nyní měla situace na trhu soukromých bezpečnostních služeb nějak zásadně měnit přímo pod vlivem probíhající války. Každopádně zejména ekonomické dopady již nyní na trhu vnímáme. Dále bude samozřejmě velmi záležet, jak dlouho bude tato situace trvat a jak moc vážné budou konečné následky.

Vnímáte změnu u svých klientů? Ovlivní válka poptávku po určitém druhu služeb? 

Ano, všichni musí reagovat na ekonomické dopady zapříčiněné nárustem cen vstupů, celkovou nejistotu, pohyb osob oběma směry, personální situaci a dalšími s tímto spojené faktory.

Jedním z dalších očekávaných důsledků může být například růst poptávky po ekonomicky výhodných, efektivních, technologických nebo kombinovaných řešeních a také po celkově vyšší úrovni v oblasti kybernetické bezpečnosti. Bezpečnostní služby jako takové čekají inovace.

Zdroj: M2C, ČTK, AN