Jiří Mašek (ANO), poslanec, specialista hnutí na bezpečnost

SecurityGuideLegislativa, Soukromé bezpečnostní služby

Jiří Mašek (ANO), poslanec, specialista hnutí na bezpečnost
Security Guide oslovil osobnosti z bezpečnostní komunity a položil jim několik aktuálních otázek. Jak se staví k institutu nutné obrany, domovní svobodě nebo soukromým bezpečnostním službám?

Jiří Mašek (ANO), poslanec, specialista hnutí na bezpečnost

Domníváte se, že v rámci současného institutu nutné obrany je dostatečně ošetřena i situace ochrany domovní svobody?

Ne zcela. Tato problematika by měla projít sítem diskusí odborníků a odborných týmů, aby se došlo k plnohodnotnému řešení.

Domníváte se, že by zákonná kodifikace doktríny „můj dům, můj hrad,“ byla přínosnou k posílení práv obránce jako doplněk k institutu nutné obrany?

Ano, bude to ale legislativně velmi náročné.

Jakou se domníváte, že mají nebo by měly mít soukromé bezpečnostní služby a soukromé detektivní služby roli v systému vnitřní bezpečnosti ČR a v ochraně oprávněných zájmů občanů?

Doplňkovou, regulovanou zákonem. Chybějící legislativní rámec činí problematiku soukromých bezpečnostních služeb značně nepřehlednou. A rozhodně nelze připustit, aby SBS nahrazovaly stát.

Domníváte se, že nová vláda by měla konečně prosadit zákon o soukromých bezpečnostních a detektivních službách? Měl by se tento úkol stát součástí programového prohlášení vlády?

Ano, už včera bylo pozdě.