Zástupci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost navštívili konferenci Cyber Week

SecurityGuideKyberbezpečnost

V Izraeli proběhla v termínu 19. – 22. července konference Cyber Week, na níž ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Karel Řehka pronesl jeden ze zahajovacích projevů týkající se národní strategie kybernetické bezpečnosti na léta 2020 – 2025.

Cyber Week je jednou z největších a nejprestižnějších světových akcí, které se zaměřují na kybernetickou bezpečnost a každoročně se jí účastní tisíce expertů na tuto oblast. Dlouhodobě patří k nejsledovanějším událostem roku.

Karel Řehka, ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), pronesl jeden ze zahajovacích projevů na konferenci Cyber Week, která se konala koncem července v Tel Avivu v Izraeli. Projev se týkal především Národní strategie kybernetické bezpečnosti na léta 2020 – 2025, kterou koncem loňského roku schválila vláda. Tato strategie je založena na třech základních pilířích, jež se nazývají: Sebevědomě v kyberprostoru, Silná a spolehlivá spojenectví a Odolná společnost.

Naše Národní strategie kybernetické bezpečnosti vychází z nutnosti celostního přístupu ke kybernetické bezpečnosti a spolupráce napříč celou společností, a to jak na domácí půdě, tak i na mezinárodním poli,“ uvedl Řehka. Česká republika vnímá Izrael jako svého dlouholetého přítele, přičemž pevnost tohoto přátelství byla již mnohokrát prověřena. Jsem hrdý, že se to týká i oblasti kybernetické bezpečnosti, která může sloužit jako příklad tohoto spojenectví.“

Kromě zástupců NÚKIB se akce zúčastnila také delegace poslanců Parlamentu ČR a zástupci našeho diplomatického sboru. Čeští zástupci v Izraeli zároveň jednali s řadou místních institucí dlouhodobě spolupracujících s Českou republikou. Patří mezi ně například izraelský protějšek NÚKIB Izrael National Cyber Directorate (INCD), izraelské ministerstvo obrany, Israel Cyber Alliance, Mezioborové centrum kybernetického výzkumu na univerzitě v Tel Avivu a další.

Izrael patří v oblasti kybernetické bezpečnosti k naprosté špičce. Naše vzájemná dlouhodobá spolupráce založená na oboustranné výměně informací a zkušeností je podpořená i tím, že zde NÚKIB má svého kybernetického attaché. Tato spolupráce je rovněž výrazným posílením bezpečnosti ČR, neboť náš přístup k ochraně kritické infrastruktury můžeme konzultovat s těmi nejlepšími,“ uzavírá Karel Řehka.

Cyber ​​Week nabízí jedinečné setkání odborníků na kybernetickou bezpečnost, lídrů v oboru, startupů, investorů, akademiků, diplomatů a vládních úředníků. V roce 2019 se akce zúčastnilo více než 9 000 hostů z více než 80 zemí. Cyber ​​Week nabízí podnětnou diskuzi o znalostech, metodách či nápadech z dané oblasti.

Více informací najdete na oficiálních stránkách zde.