Výstupy mezinárodního projektu Protecting theHealthcare Sector from Cyber Harm zaměřeného na ochranu zdravotnického sektoru

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) společně s Ministerstvem zahraničních věcí ČR, CyberPeace Institute a společností Microsoft představuje výstupy mezinárodního projektu Protecting the Healthcare Sector from Cyber Harm zaměřeného na ochranu zdravotnického sektoru.

Projekt je reakcí na rostoucí počet kybernetických útoků ve zdravotnictví, které ovlivňují lidské zdraví a životy a mohou mít také závažné humanitární dopady. V průběhu pandemie Covid-19 se situace zhoršila a vyžaduje ještě více pozornosti.

Proto NÚKIB v roce 2021 spojil své síly se zmíněnými partnery a společně uspořádali sérii workshopů za účasti zahraničních i domácích expertů, kteří otevřeně debatovali o výzvách, jimž zdravotnictví čelí, a přicházeli s návrhy možných řešení z právní, technické, provozní i diplomatické perspektivy.

Výsledná doporučení jsou prezentována v uceleném dokumentu Compendium of Multistakeholder Perspectives: Protecting the Healthcare Sector from Cyber Harm. Závěry odborníků přináší interní vhled a příklady dobré praxe z široké škály témat, od lepšího zabezpečení IT systémů v nemocnicích až po přetrvávající potřebu implementace mezinárodního práva a norem ve zdravotnickém sektoru. Dohromady představují tato doporučení způsoby, jakými můžeme všichni společně přispět k ochraně a odolnosti tohoto životně důležitého odvětví a posílit jeho kybernetickou bezpečnost na roky dopředu.

Celý dokument je k dispozici zde.

Zdroj: nukib.cz; JM