Vánoční trhy a BOZP: Kdo je připraven, není překvapen kontrolou

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

vánoční trh Praha security guide

V adventní čas se na mnoha místech konají vánoční trhy. Jakkoli je to téma příjemné, ani zde by provozovatelé neměli zapomínat na své povinnosti.

Jelikož se věnujeme bezpečnosti, máme na mysli hlavně povinnosti v oblasti BOZP a PO, které bývají součástí kontrol. Nejednou se totiž zaměřil SÚIP (Státní úřad inspekce práce) právě na stánkaře ve vánočních městečkách. Tak se na to podívejme…

Problémy na trzích

Právě na trzích se velmi často setkáváme s dočasně zaměstnanými prodejci. Jedná se většinou o brigádníky. Z hlediska BOZP nebo náhrady škody se na zaměstnance pracující na základě dohod pohlíží stejně jako na zaměstnance pracující v pracovním poměru. Proto je zaměstnavatel povinen všechny zaměstnance bez výjimek seznámit se všemi bezpečnostními předpisy ještě před nástupem do práce. Zároveň také musí zajistit bezpečnost daných zaměstnanců a vybavit je řádnými osobními ochrannými pracovními prostředky.

Vstupní lékařské prohlídky

U zaměstnanců na dohodu je nutné, aby zaměstnavatel zajistil provedení vstupní lékařské prohlídky pouze tehdy, pokud má zaměstnanec vykonávat práci, která je podle zákona rizikovou. V ostatních případech se v rámci dohody vstupní lékařská prohlídka nevyžaduje.

Přečtěte si také: Lékařské prohlídky zaměstnanců. Povinnost, která se týká všech zaměstnavatelů.

Kontroly SÚIP

Dle zkušeností Státního úřadu inspekce práce představuje nárazové, sezónní a krátkodobé zaměstnávání zvýšené riziko v tom smyslu, že právě proměnlivá potřeba pracovní síly může vést k nelegálnímu zaměstnávání osob. Proto se kontroly velmi často zaměřují na odhalování nelegální práce a splnění zákonné povinnosti mít na pracovišti kopie dokladů o pracovněprávním vztahu.

Dále se inspekce soustředí na kontrolu dodržování vybraných předpisů v oblasti bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zařízení. Mezi časté nedostatky, u kterých se inspektoři běžně na vánočních trzích setkávají u stánkařů patří zejména výskyt poškozených kabelů pohyblivých přívodů, neoznačených kabelů a neupevněného osvětlení. Pokud se jako prodejce chystáte na trhy, nezapomeňte, že i vy musíte mít provedené kontroly a revize kabelů, případně dalších elektrických zařízení.

Kontroly jako prevence

„V předvánoční době se naši inspektoři vydávají na adventní trhy a podobné akce spojené s prodejem,“ potvrzuje tiskový mluvčí Státního úřadu inspekce práce, Richard Kolibač. „Většinou jde o namátkový výběr, ale občas vyrážíme i na podnět, který k nám vznesl někdo z občanů. Chápu, že na jednu stranu je inspekce pojímána jako narušitel vánoční nálady, ale na druhou stranu je nutno dodat, že poctivý podnikatel se nemusí ničeho bát. My tu nejsme od toho, abychom lidem znepříjemňovali Vánoce, ale musíme zkontrolovat, zdali vše probíhá podle zákonných předpisů a norem. Jsme vlastně takovou prevencí, protože můžeme upozornit na problémy, které by skutečně mohly někomu zkazit svátky,“ vysvětluje mluvčí.

Zdroj: Extéria.cz, Státní úřad inspekce práce, AN