Bezpečnostní hrozby a výzvy pro námořní průmysl. Co všechno k nim patří? Dozvíte se v profilu kyperské společnosti MS Security

SecurityGuideSoukromé bezpečnostní služby, Ze světa

Bezpečnostní situace v námořním průmyslu představuje extrémně komplikované a citlivé prostředí. Společnost MS Security se v něm pohybuje třicet let a vypořádává se se současnými hrozbami a výzvami pro námořní průmysl, kterými jsou např. terorismus, pirátství, černí pasažéři, násilí, vandalismus nebo obchod s drogami. Poskytuje také komplexní hodnocení rizik a bezpečnostní plány pro zařízení nebo ropovody a plynovody.

Kyperská společnost MS Security (MS) je členem MS Security Group a má 30 let zkušeností ve všech odvětvích námořního průmyslu. V současné době zaměstnává stovky vysoce kvalifikovaných bezpečnostních strážců specializujících se na různá odvětví námořní bezpečnosti. Setkává se s hrozbami, mezi které patří terorismus, pirátství, černí pasažéři, násilí, vandalismus nebo obchod s drogami. Vyvinula proto mnoho nových bezpečnostních metod, které jsou v souladu s pokyny Kodexu ISPS a pokyny BMP4.

MS nabízí profesionální bezpečnostní řešení po celém světě pro všechny typy osobních a komerčních lodí a také konzultační služby pro ropné a plynárenské platformy a mezinárodní přístavní terminály.

Specializuje se na nábor bezpečnostních pracovníků jménem správců nebo vlastníků lodí. Za posledních 30 let takto umístila až 5 000 příslušníků námořní ostrahy a vyvinula efektivní proces výběru osob s ověřením všech platných osvědčení.

Jménem manažerů nebo provozovatelů společností vyvíjí nebo aplikuje plány a protokoly námořní bezpečnosti, které se zabývají sektory osobních i obchodních lodí, přístavních terminálů a pobřežních platforem.

Monitoruje zpravodajství v reálném čase a prostřednictvím aktuálních informací o mezinárodních bezpečnostních výstrahách nabízí každému z klientů včasné řešení situace.

Zvyšující se hrozba pirátství pro komerční plavidla

Během posledních deseti let jsme byli svědky nárůstu pirátských aktivit s plavidly procházejícími přes oblasti s vysokou možností rizika (tzv. High Risk Area). To pro lodní průmysl znamenalo zvýšení nákladů, např. díky odklonu trasy, větší spotřebu paliva v důsledku kolísání rychlosti, investice do zpevnění plavidla, náklady na pojištění a především možnost ztráty plavidel a životů.

Zabezpečení přístavu

Zabezpečení přístavu vyžaduje kombinaci projektového managementu, technologické inovace, školení a implementace nejlepšího možného řešení ke zmírnění všech možných rizik přístavních zařízení a terminálů. Bezpečnostní plány vždy MS navrhuje v rámci směrnic ISPS tak, aby vyhovovaly speciálním potřebám každého projektu přístavu s ohledem na geografickou, národní a ekonomickou perspektivu.

Operační středisko

MS provozuje 24/7/365 dní operační středisko (OC) ze svého velitelství na Kypru, které je nepřetržitě obsazeno nejméně dvěma důstojníky. Vyhodnocuje a zpracovává množství informací o námořních hrozbách v různých odvětvích námořního průmyslu. Nepřetržitě shromažďuje a analyzuje data z různých ověřených zdrojů a od národních a mezinárodních agentur, aby zajistilo aktuální a přesné informace, pomocí nichž v reálném čase dodává data pro zákazníky a vedoucí týmů a zároveň poskytuje pokyny pro nejbezpečnější průchod trasy nebezpečnými vodami.

Společnosti patřící do skupiny jsou United Guards Services Ltd., Blackpearl Maritime Security Management a Mass Maritime Security Academy.

Zdroj: ms-security-ltd.com; JM