Rozhovor s Marcelou Soukupovou, spolumajitelkou skupiny firem HEROS

SecurityGuideRozhovory, Soukromé bezpečnostní služby

Marcela Soukopová spolumajitelka firem ve skupině HEROS

Marcela Soukupová je jednatelkou a spolumajitelkou bezpečnostní agentury HEROS, české rodinné společnosti zaměřené na oblast komerční bezpečnosti, která je na trhu již 29 let. Společnost patří mezi důležité poskytovatele komerčních bezpečnostních služeb. V roce 2014, 2015, 2016 a 2017 se stala finalistkou soutěže Ocenění Českých Podnikatelek.

Ženy ve společnosti HEROS

Jste majitelkou bezpečnostní agentury. Jak jste se k práci v této oblasti dostala? Jsou pro práci v oblasti security podle Vás důležité nějaké předpoklady?

 • V roce 2004 jsem dostala nabídku od manžela pracovat v security byznysu a to zejména v oblasti služeb ostrahy majetku a osob, později jsme toto podnikání rozšířili o služby facility managementu.
 • Ano, dle mého názoru je důležité, zejména pro ženu v tomto byznysu, ukázat klientům, spolupracovníkům a konkurenci, že máte odvahu prosazovat změny a také, že dokážete zúročit vaše zkušenosti v podnikání a ve vedoucí manažerské pozici i v tomto byznysu, který je zastoupen především muži.

Ve Vaší společnosti pracuje 150 zaměstnanců. Jsou to většinou muži? Případně jak se Vám v takovém výrazně „mužském prostředí“ pracuje? Jak si v něm dokážete získat respekt?

 • Ano jsou to z 60 % muži.
 • Mužské prostředí je založeno na velmi pragmatických úvahách a neřídí se tolik emocemi jako ženy :), ale pokud si ujasníte a dohodnete pravidla a jejich dodržování v pracovním vztahu, tak je řízení o mnoho jednodušší.
 • Respekt při mé práci je velmi důležitý. Cítím, že u převážné většiny našich pracovníků jsem si respekt získala. Získávám si ho zejména tím, že velmi dobře vnímám potřeby lidí a mluvím s nimi o tom. Také jim pomáhám v různých životních situacích, a to i nad rámec mé práce jako jednatele našich společností. Pomáhá mi v tom i koučink, který jsem vystudovala a pracuji na této bázi velmi často.

Ženy a práce v oblasti security

Obecně v oboru komerčních bezpečnostních agentur pracuje cca 27 % žen. Co ženy přivádí k této práci?

 • Na nižších pozicích, jako je strážný nebo strážná, je to zejména časová flexibilita – směnnost, a tím možnost plánování volného času podle svých potřeb a také fyzická nenáročnost tohoto povolání.

Pocítila jste někdy rozdílné chování k mužům a ženám v rámci vašeho povolání? Případně, pocítila jste někdy, že někdo znejistil díky tomu, že v této funkci očekával spíše muže než ženu?

 • Ano, velmi často a to zpočátku mé práce v tomto oboru. Obecně se očekává na této pozici muž, zejména někdo, kdo pracoval v policejním sboru nebo v armádě. Já takovou zkušenost neměla a tím jsem byla v prvním momentu handicapována, ale během domluvené osobní schůzky, například s klientem, jsme si většinou vše vyjasnili a spolupráce byla úspěšně navázána. Dnes je to samozřejmě jiné, protože jsem si respekt a úctu mezi klienty a spolupracovníky dokázala během let svým proklientským přístupem vybudovat.

Jaké jsou ženy pracující v tomto oboru? Jsou jiné? Myslíte, že by byly přínosem při větším zastoupení v této oblasti?

 • Já mnoho žen pracujících v tomto oboru na nejvyšších postech neznám, respektive se tam moc nevyskytují. Ženy, které se chtějí v tomto oboru prosadit, se musí naučit jednat s muži zejména na odborné úrovni a zároveň musí zůstat ženami 🙂

Kde vidíte budoucnost Vaší společnosti a oboru? A co považujete za největší problém v oblasti komerční bezpečnosti v ČR nebo podnikání vůbec?

 • Budoucnost naší skupiny firem HEROS vidím v modernizaci a IT technologiích, které dokážou částečně nebo i celkově nahradit lidskou činnost, a to zejména v technické ostraze – střežení objektů pultem centralizované ochrany za pomoci nových technologií. Na tuto činnost jsme specialisté a každým rokem ji vylepšujeme společně s dodavateli technologií. Jsem na to pyšná, že i s poměrně mladým týmem (průměr je 24,5 roku) se nám to velmi úspěšně daří.

Skupina HEROS

Skupina HEROS obsahuje ještě několik dalších oborů podnikání. Mohla byste nám je krátce představit?

 • Hlavní činností je technická ostraha, která má pod sebou tyto specializace
  • Střežení objektů pultem centralizované ochrany s vlastním Dohledovým centrem a vlastními nebo nasmlouvanými výjezdovými jednotkami
  • Vlastní montážní a servisní činnost zabezpečovacích systémů
 • Kontroly práce a osob
 • Ostraha majetku a osob – fyzická ostraha s možností náhradního plnění
 • Vybrané služby facility managementu (zajištění úklidových prací a poradenství v oblasti úklidu)
 • Mediální služby – služby přenosového vozu s online přenosem na různé destinace (facebook, youtube, vlastní kanál Livesignal.tv nebo televizní přenosy)

Lze toto rozkročení chápat i tak, že je třeba si v rámci duševního zdraví také „odskočit“ do jiného oboru? A ovlivňují zpětně zkušenosti z jiných oblastí podnikání Vaši činnost v oblasti komerční bezpečnosti jako společnosti?

 • Ano, je to možné takto chápat. Z mého pohledu je to velmi podobný byznys s vysokou mírou zapojení IT technologií. S nadsázkou říkám, že pokud umíme obsluhovat kameru na zabezpečovacích systémech, tak broadcast kamera je už jen nadstavba 🙂
 • Myslím si, že v našich různorodých činnostech se nabyté zkušenosti vzájemně prolínají a je to ku prospěchu celé skupiny firem.

Rodina

Jak je možné zvládnout kromě podnikání všechny úkony v domácnosti a rodinu?

 • Podnikání, dle mého mínění, lze zvládnout za podpory všech členů rodiny (babičky, sestry…), a to zejména, když jsou děti menší. V současné době jsou děti dospělé. Ve firmě pracuje syn se svou přítelkyní. Oba dva se starají o provozní věci a učí se postupně řídit celý chod skupiny. Věřím, že budou naše firmy rozvíjet a přinášet nové myšlenky do podnikání. Vidím, že již dnes se jim to daří.

Ovlivnilo Vaše profesní zaměření výchovu Vašich dětí a jejich profesní orientaci?

 • Výsledkem našeho profesního zaměření ve výchově dětí je, že syn se stal následníkem v tomto našem oboru a baví ho to. Dcera si vybrala jinou činnost a podnikání ji nenaplňuje, vidí v tom velká úskalí. Jsem ráda, že vybudované firmy nemusíme prodávat a věřím, že vše i do budoucna společně zvládneme.