Seminář: Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Vzdělávání

Asociace bezpečná škola ve spolupráci s OPK MV ČR pořádá seminář Fenomén bezpečnosti ve školském prostředí, který proběhne dne 14. září 2023 v Konferenčním sále MV ČR v Praze.

Seminář je určen pro zřizovatele, preventisty, pedagogické i ostatní zaměstnance škol a je zdarma. Kapacita sálu je 80 míst.

Program semináře:

  • Radikalismus dětí a mládeže ve školách
  • Varovné signály
  • Výsledky dotazníkového šetření na téma Prevence agrese ve školách a školských zařízeních
  • Zkušenosti škol, které prošly bezpečnostním auditem dle Normy prevence kriminality ČSN 73 4400

Přednášející seminářů jsou odborníci na danou problematiku. S příspěvky vystoupí například:

  • PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA,
  • Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.,
  • Libor Sladký, JUDr. Milan Fára

Přihlášku online najdete zde.

Zdroj: prevencekriminality.cz; JM