NÚKIB byl součástí české delegace v Jižní Koreji a Tchaj-wanu, hovořilo se o tamní kybernetické bezpečnosti

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost

Ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr a jeho náměstek pro řízení Sekce strategických agend a spolupráce Pavel Štěpáník byli součástí české delegace, která pod vedením předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Markéty Pekarové Adamové, navštívila ve dnech 22. až 29. března 2023 Korejskou republiku a Tchaj-wan.

V rámci cesty se zúčastnili mnoha jednání, na kterých se svými protějšky nebo politickými reprezentanty daných zemí hovořili o bezpečnostních hrozbách, kterým jejich země čelí, a zkušenostech s jejich zvládáním.

Cílem zahraniční cesty bylo kromě výměny poznatků z praxe také budování a utužování vztahů s oběma zeměmi, které se řadí mezi významné partnery České republiky. Jednalo se zároveň o historicky první návštěvu těchto zemí ze strany ředitele NÚKIB.

I přes značnou geografickou vzdálenost hodnotím spolupráci s oběma zeměmi jako velice přínosnou a klíčovou pro zvýšení bezpečnosti České republiky,“ sdělil ředitel úřadu Lukáš Kintr. „Jak Jižní Korea, tak Tchaj-wan jsou země s jedinečnou praxí v oblasti ochrany strategické infrastruktury před kybernetickými útoky. V kontextu bezpečnostní situace přitom mají s diskutovanými hrozbami zcela bezprostřední zkušenosti,“ doplnil ředitel Kintr.

Zahraniční cesta byla zahájena návštěvou Jižní Koreje. Zástupci NÚKIB se svými protějšky jednali nejen o kybernetických hrozbách, ale také o kyberbezpečnostních cvičeních, spolupráci se soukromým sektorem a v neposlední řadě i o vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti a výměně informací.

Druhá část cesty se odehrála na Tchaj-wanu. Během jednání se zástupci tamního Ministerstva pro digitální záležitosti, náměstkem Hermingem Chiuehem a ředitelkou Správy kybernetické bezpečnosti (Administration for Cyber Security) Hsieh Tsui-Chuan, proběhla diskuse o nedostatku specialistů na kyberbezpečnost a způsobu, jak je motivovat k práci ve státní správě. Významným tématem jednání bylo vyhnutí se strategickým závislostem na rizikových dodavatelích v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Stejně jako při setkání s Jihokorejci nechyběla ani diskuse na téma kybernetických hrozeb, cvičení a možností vzájemné spolupráce, kdy došlo ke shodě na realizaci výměnných stáží expertů z obou zemí. V rámci svého programu na Tchaj-wanu se náměstek Pavel Štěpáník zúčastnil konference „Taiwan-Czech Forum and Democratic Resilience“, kde vystoupil v panelu „Safeguarding Democratic Institutions: Lessons from Europe and Taiwan“. Ve svém příspěvku zdůraznil důležitost kybernetické bezpečnosti, která začíná u každého uživatele technologií. Hovořil i o bezpečnosti dodavatelského řetězce a nezbytnosti posuzovat ji také z pohledu strategického, nikoliv pouze technického.

Závěrečným bodem programu celé cesty, před odletem české delegace z Tchaj-wanu, byla schůzka s ministryní pro digitální záležitosti Audrey Tang, kde byla mj. diskutována také témata nastupujících a přelomových technologií, především téma umělé inteligence a kvantové kryptografie, a systém vzdělávání kyberbezpečnostních odborníků.

Jedním z klíčových pilířů české národní strategie kybernetické bezpečnosti jsou silná a spolehlivá spojenectví založená na vzájemné důvěře, sdílených hodnotách a společných zájmech. V rámci mezinárodní spolupráce budeme i nadále věnovat velkou pozornost našim partnerům v Indo-Pacifiku. Osobní setkání nelze ničím nahradit a pro budování pevných spojenectví jsou naprostým základem,“ uvedl ředitel NÚKIB Lukáš Kintr na závěr zahraniční cesty.

Zdroj: nukib.cz; JM