Nový projekt v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027“

SecurityGuideAktuality, Koktejl

Ministerstvo vnitra ČR informovalo o novém projektu na měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality v rámci „Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027“, jedná se o „Měření úspěšnosti programů a projektů prevence kriminality“.

Hlavním cílem Programu SecPro je zvýšení bezpečnosti státu a občanů ČR prostřednictvím podpory výzkumných potřeb orgánů státní správy, které umožní jednotlivým aktérům na poli zajišťování bezpečnosti získávat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet potřebné specifické schopnosti pro efektivní zabezpečování úkolů v jejich působnosti, uvedl JUDr. Michal Barbořík – ředitel odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky.

Základních 5 cílů projektu je:

  • Vytvořit metodiku pro nastavení cílů a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů a programů prevence kriminality.
  • Nastavit cíle a povinná kritéria pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity programů prevence kriminality Ministerstva vnitra a projektů v nich podporovaných.
  • Vytvořit e-learningový kurz pro vzdělávání realizátorů projektů v problematice nastavování cílů a vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů prevence kriminality.
  • Vytvořit informační systém pro vyhodnocování úspěšnosti a efektivity projektů prevence kriminality v dotačních programech MV, i těchto programů.
  • Vytvořit databázi příkladů dobré praxe projektů prevence kriminality a doporučit kritéria, na základě kterých projekty hodnotit a zařazovat jako příklady dobré praxe.

Více informací najdete zde.

Zdroj: mvcr.cz; JM