Je čas vyhrát válku proti velkým technologiím

SecurityGuideAktuality, Ze světa

big tech 2

Security Guide před časem přinesl obsáhlý článek o nebezpečích, která číhají na lidstvo v podobě tzv. Big Tech (velkých technologií).

Situace se nezlepšuje, bohužel spíše naopak.

Přinášíme proto komentář Kevina Robertse, prezidenta Heritage Foundation, organizace, která chrání a brání hodnoty jako je úcta k tradicím, svoboda a individuální odpovědnost. Jeho varování budiž zdviženým prstem pro všechny, kdo si závažnost tohoto problému neuvědomuje…

Článek je sice psán v americkém kontextu, ale zcela relevantní je i pro Evropu a Českou republiku.

Velké technologie jsou nepřítelem amerického lidu.

Největší korporace naší informační ekonomiky mají nad životy Američanů nebývalou moc. Mají téměř neomezený přístup k našim osobním informacím. A mají větší bezprostřední kontrolu nad našimi projevy a živobytím než samotná vláda.

Měly roky na to, aby prokázaly, že jsou zodpovědnými správci této moci tím, že ji budou využívat transparentně a spravedlivě, ve veřejném zájmu a pro společné dobro. Rozhodli se tak neučinit.

V mezinárodním měřítku spolupracují velké technologické společnosti s Komunistickou stranou Číny a pomáhají pekingskému genocidnímu režimu vyvíjet sledovací technologie k utlačování vlastního lidu a vojenské technologie, které ohrožují ten náš. Na domácí scéně se spolčily s vládními agenturami a levicovými aktivisty, aby umlčely konzervativní hlasy, de-platformovaly konzervativní myšlenky nebo upřímně řečeno jakoukoli myšlenku, která zpochybňuje názory našich elit, a manipulovaly politický diskurz s cílem podkopat konzervativní kandidáty a kauzy.

Tyto korporace, z nichž mnohé mají hodnotu více než 1 bilion dolarů, se staly řádově mocnějšími a nebezpečnějšími, než se komukoli mohlo zdát.

V této pokročilé fázi se Big Tech sotva snaží skrývat nebo ospravedlňovat své šikanózní zneužívání nebo totalitní impulsy. Už dávno nastal čas, aby politici chránili americký lid před obojím.

Jak jasně ukazuje nová přelomová zpráva nadace The Heritage Foundation „Boj proti totalitarismu velkých technologií”, zlomovým bodem ve vývoji velkých technologií od potenciálního nebezpečí pro republiku k jasnému a přítomnému nebezpečí, které nyní představují, byl okamžik, kdy kolektivně přijaly bigotní, bojovný progresivismus, který nyní v elitní levici převládá. Toto nedávné spojení Big Techu a woke ideologie motivovalo dlouhou řadu zneužití, která nás nyní vyzývají k akci.

Je tu selektivní prosazování „standardů” ze strany Twitteru a Facebooku, které cenzurovaly republikánské členy Kongresu v poměru 53:1 ve srovnání s demokraty a suspendovaly Trumpovy příznivce 21krát častěji než příznivce Clintonové.

Je tu rutinní, stranické deplatformování „dezinformací”, které se často omezuje na rozdílné názory.

Existuje diskriminace konzervativních knih a médií: Andersona o genderové dysforii nebo nevysvětlené vyřazení dokumentu o soudci Nejvyššího soudu Clarenci Thomasovi ze streamovací služby Prime Video.

Je tu i tajná dohoda mezi velkými technologickými společnostmi a vládními úředníky s cílem zadusit disent, v souladu s mrazivým tvrzením tiskové mluvčí Bílého domu Jen Psakiové, že narušitelé “by neměli být zakazováni na jedné platformě a na jiných ne”. Spotify, MailChimp, GoDaddy, GoFundMe se nyní připojily ke svým lídrům v oboru s bilionovým obratem a diskriminují zákazníky a podnikatele, kteří trvají na tom, že budou myslet sami za sebe. Stačí se zeptat Joea Rogana.

Tohle není férová tržní soutěž. Je to systematické, koluzivní ovládnutí trhu. A nezapomeňte, že jeho pachatelé se podílejí na high-tech misogynním zneužívání dětí v globálním měřítku. Není náhodou, že s tím, jak v éře chytrých telefonů prudce vzrostla tržní kapitalizace velkých technologických firem, vzrostla i deprese dospívajících, přičemž u dívek je dvakrát vyšší než u chlapců. Je to stejný důvod, proč ředitelé technologických firem přísně omezují čas strávený u obrazovek svých vlastních dětí.

Vzhledem k tomu, co je v sázce, a vzhledem ke zdrojům nepřítele musíme zvážit všechny politické možnosti. Čas jednat je nyní: Musíme vyhrát válku, kterou proti nám před mnoha lety zahájily velké technologické společnosti.

Je třeba prosazovat federální antimonopolní zákony, a to nejen za účelem regulace budoucích fúzí, ale také za účelem nápravy monopolního zneužívání, kterého se firmy Big Tech již dopouštějí – včetně modelu reklamních technologií. Antimonopolní zákony musí být také prosazovány a modernizovány, aby zohledňovaly škody, které mohou firmy napáchat i v případě nominálně “bezplatných” služeb. A americký lid na tom bude lépe, pokud budou manažeři Big Tech osobně zodpovědní za zločiny svých firem.

Platformy, které záměrně cenzurují pouze na základě názoru, by měly být zbaveny ochrany odpovědnosti podle § 230 a skutečné dopady vychvalovaných algoritmů těchto firem by měly být pro spotřebitele transparentní. Vládě by mělo být přísně zakázáno využívat velké technologické společnosti k umlčování disentu a těmto společnostem, které jako americké podniky získávají značné výhody, by mělo být zakázáno pokračovat v lukrativních partnerstvích s pekingským státem dohledu a subjekty napojenými na Lidovou osvobozeneckou armádu.

Pokud tyto návrhy znějí agresivně, je to právě myšlenka. Američané podcenili hrozbu, kterou tyto firmy představují. Nesoutěží v rámci trhu; staly se trhem a stále více na sebe berou další roli vlády spočívající na vrcholu trhu.

Jejich kontrola, jejich vliv na naše životy, politiku, veřejný diskurz, jejich profitování z duševního utrpení dětí a orwellovského útlaku v Číně a jejich přijímání probuzené nesnášenlivosti vyžadují ráznou a komplexní ústavní reakci.

Je načase postavit se velkým technologiím a v případě potřeby je zničit.

Zdroj: It’s Time To Win the War Against Big Tech | The Heritage Foundation, AN