Evropský týden BOZP je tady

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

Evropský týden BOZP je tady

Evropský týden BOZP, který se koná každý rok v říjnu (43. kalendářní týden), je nejvýznamnější událostí všech kampaní Zdravé pracoviště pořádaných Evropskou agenturou pro BOZP. Během něj se konají stovky osvětových akcí v celé EU i za jejími hranicemi, které upozorňují na tuto problematiku a těší se zájmu médií.  

Tato akce každoročně připoutá pozornost k oboru, který je na našich pracovištích stále tak trochu „Popelkou.“ Bezpečnost práce (a samozřejmě i požární ochrana) jsou však neviditelným základem každého pracoviště a jejich podcenění se nevyplácí.

Každý z nás zná asi případy, ať už z médií nebo (bohužel) z okolí, kdy nedodržení směrnic BOZP na pracovišti přivodilo zaměstnancům úraz, v horším případě s trvalými následky, v nejhorším případě s následkem smrti.

I proto, aby se upozornilo na význam BOZP a obor se pro veřejnost zatraktivnil, vznikl pod patronátem Evropské agentury pro BOZP edukačně-popularizační týden.

Letos si Evropský týden BOZP klade mimo jiné za cíl zvyšovat povědomí o evropské kampani Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku.

V České republice se tematice BOZP a PO věnuje hlavně Výzkumný ústav bezpečnosti práce, který pro tento týden připravil různé online aktivity, ve kterých si soutěžící mohou zábavnou formou ověřit své znalosti.

SecurityGuide.cz ve spolupráci se společností RITAS, která se mimo jiné BOZP a PO věnuje, přinese také brzy k tématu pár zajímavostí…

Zdroj: vubp.cz AN