Zprávy zpoza Atlantiku: Jak funguje Big Brother?

SecurityGuideAktuality, Ze světa

Big Brother

Věděli jste, že americké federální zpravodajské agentury nakupují údaje o amerických i neamerických osobách?

Ukázalo se, že některé vládní zpravodajské agentury shánějí údaje od soukromých společností, aby si vytvořily knihovny všech těchto informací. V tomto článku převzatém z amerického portálu foxnews.cz se dozvíte ještě více znepokojujících informací. Žijeme v časech Velkého bratra…

Podle amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti je hlavním cílem těchto výše uvedených  nákupů dat a informací sledování „aktérů hrozeb”, nikoli sledování nevinných lidí. Nově odtajněná zpráva amerických zpravodajských služeb však odhaluje, že tato praxe může představovat riziko pro běžné občany USA, jako jste vy nebo já.

Co ze zprávy vyplývá?  

Podle této zprávy z ledna 2022 mohou daná data při vzájemném porovnávání a souhrnném použití odhalit velmi citlivé a osobní údaje o jednotlivcích. Jedná se o určité osobní atributy, soukromé chování, sociální vazby, a dokonce i „řeč”. Potenciálně znepokojivé je, že tyto údaje „mohou být zneužity k nahlížení do soukromého života, ničení pověsti, způsobování citového strádání a ohrožování bezpečnosti osob”. Zpráva jasně uvádí, že moc těchto údajů – označovaných jako „komerčně dostupné informace” nebo „CAI” – může vládě umožnit nahlížet do soukromého života kohokoli v míře, která může vyvolat etické obavy.

Jak vláda tyto údaje získává?  

Rozsáhlé knihovny informací obsahující údaje o nás všech jsou k dispozici ke koupi od různých soukromých společností. Pokaždé, když souhlasíme s „podmínkami používání” nebo „podmínkami služby”, což děláme například při používání kreditní karty, registraci mobilního datového tarifu nebo dokonce při žádosti o slevový program v obchodě s potravinami, dáváme potenciálně společnostem povolení shromažďovat, uchovávat, a dokonce prodávat naše jinak soukromé údaje komukoli, kdo je chce koupit – včetně vládních agentur.

Soukromé společnosti se při shromažďování, prodeji a nákupu těchto „komerčně dostupných” údajů potýkají jen s několika málo předpisy. Některé vládní zpravodajské agentury mohou využít toho, že soukromé společnosti – a nikoliv vládní agentury – legálně sestavily tyto knihovny osobních údajů, a pak jednoduše nakoupit informace, které se staly veřejně dostupnými, komukoliv, kdo má prostředky na jejich koupi.

Existují zákony, které brání vládě tato data získat?

V současné době neexistuje žádný zákon, který by vládní zpravodajské agentuře bránil v získávání komerčně dostupných informací (CAI) od soukromých společností. Obvykle, jak důsledně zastává Nejvyšší soud, musí vládní agentura nebo dokonce místní policejní oddělení získat platný soudní příkaz nebo povolení, aby mohly přistupovat k našim soukromým údajům bez našeho souhlasu. Přesto jsou vládní agentury schopny pomocí tohoto způsobu nákupu komerčně dostupných údajů obejít tyto ošemetné právní vody a získat přístup k údajům, které by v minulosti bez soudního příkazu získat nemohly. Oficiální zpráva uvádí mnoho příkladů vládních agentur, které se pokoušejí nakupovat osobní údaje, včetně, i když ne pouze, Obranné zpravodajské agentury, námořnictva, FBI a ministerstva vnitřní bezpečnosti. Tyto konkrétní agentury jsme oslovili s žádostí o vyjádření, ale do vydání tohoto článku jsme nedostali odpověď.

Jaké jsou důsledky těchto informací?

Tento problém není jen domácí záležitostí. Vzhledem k tomu, jak snadno se kdokoli může dostat k soukromým údajům, je zřejmá nová hrozba: zahraniční zpravodajské služby by mohly tytéž zdroje využít k nákupu amerických informací. Nelze říct, co s nimi mohou jiné státy udělat, a pokud se dostanou do nesprávných rukou, mohou se stát nebezpečnou zbraní. Mějte na paměti, že soukromé společnosti tyto údaje obvykle prodají tomu, kdo nabídne nejvíc, bez ohledu na to, kdo jím je.

Co z toho všeho vyplývá?

Senátor Ron Wyden trvá na tom, že zpráva dokazuje potřebu větší ochrany digitálního soukromí občanů USA.  V tiskové zprávě Wyden uvádí, že je přesvědčen: „Tento přezkum ukazuje, že stávající vládní politiky neposkytly základní záruky ochrany soukromí Američanů ani dohled nad tím, jak agentury nakupují a využívají osobní údaje.”

Jiní volají po přísnější regulaci těchto soukromých společností, po dalších zákonech omezujících vládní nákupy a po zvýšeném úsilí, aby se soukromé údaje občanů nedostaly do rukou potenciálních protivníků.

Ano, celé je to dost šokující. Nedávno odtajněná zpráva zpravodajských služeb odhalila, že některé vládní agentury nakupují osobní údaje od soukromých společností, aby mohly vytvářet tyto rozsáhlé databáze. Nyní tvrdí, že jde o sledování hrozeb, nicméně buďme upřímní, u běžných lidí, jako jsme my, to vyvolává vážné obavy ohledně našeho soukromí a bezpečnosti.

Zdroj: foxnews.cz , AN