Záznam workshopu Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality je nyní přístupný širší odborné veřejnosti

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

Mezinárodní bezpečnostní institut (MBI) nyní zveřejnil záznam prvního ročníku workshopu Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality, kde odborníci z veřejného i soukromého sektoru představili zejména zástupcům obcí a obecních policií nejnovější trendy využívání moderních technologií při prevenci kriminality. Akce si klade za cíl průběžné vzdělávání odborníků, kteří mají prevenci kriminality na starosti, s ohledem na možnou stagnaci v této oblasti.

MBI zveřejnil záznam workshopu Nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality. Odborníci z veřejného i soukromého sektoru včetně expertů MBI představili zejména zástupcům obcí a obecních policií nejnovější trendy využívání moderních technologií při prevenci kriminality včetně možností veřejné podpory při jejich zavádění.

Myslím, že i navzdory všem obtížím spojeným se současnou situací, byl workshop velmi úspěšný. Zejména pokud přihlédneme k tomu, že se jednalo o první ročník. Zkušenosti získané při jeho organizaci nám v Mezinárodním bezpečnostním institutu zcela jistě pomohou k tomu, aby další ročníky byly ještě lepší a kvalitnější,” shrnuje workshop JUDr. Rudolf Blažek, předseda správní rady MBI.

Bez průběžného vzdělávání odborníků, kteří mají v naší zemi prevenci kriminality na starosti, bychom v této oblasti pouze stagnovali. Jako Mezinárodní bezpečnostní institut chceme aktivně přispívat k odbornému rozvoji české bezpečnostní scény. I proto jsme dnes zveřejnili video záznam našeho workshopu, který mapuje nové možnosti v oblasti situační prevence kriminality, abychom jeho obsah zpřístupnili širší odborné veřejnosti,” uzavírá Rudolf Blažek.

Záznam z workshopu včetně doplňujících materiálů a informací lze shlédnout po předchozí registraci zde.

Prezentace byly rozděleny do třech tematických bloků

Workshop se zaměřil především na nejnovější přístupy a technické možnosti, které mají potenciál stát se užitečnými nástroji v oblasti situační prevence kriminality. Jednotlivé prezentace byly rozděleny do třech tematických bloků.

První blok byl koncipován jako pohled Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra na problematiku situační prevence kriminality a příklady dobré praxe.

 • Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

Nová strategie prevence kriminality – Představení připravované strategie prevence kriminality s důrazem na pozici strategie k situační prevenci kriminality,

 • Milan Fára, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

Dotační tituly pro prevenci kriminality – Představení dotačního titulu Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 a možnosti podpory budování městských kamerových dohledových systémů (dále jen MKDS),

 • Tomáš Koníček, nezávislý bezpečnostní poradce

Vývoj MKDS od roku 1996 – Historie rozvoje MKDS v České republice a zkušenosti získané během jejich budování,

 • Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., MBI, z. ú., Vysoká škola Ambis

Efektivita projektů prevence kriminality: Zahraniční zkušenosti – Představení zkušenosti a doporučení v rámci prevence kriminality z vybraných zemí (Nizozemsko, Kanada, Spojené státy americké a Irsko).

Druhý blok byl zaměřen zejména na zkušenosti ze zahraničí a konkrétní příklady využití nejnovějších přístupů a technologií.

 • Petr Klíma, MPA, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

Aktuální trendy týkající se vzdělávání v problematice bezpečnosti – Vzdělávání veřejnosti a odborníků v rámci konceptu měkkých cílů, zkušenosti se vzděláváním ve Francii a nové hrozby ve formě dezinformací a kyberšikany,

 • Ondřej Dolejš, bezpečnostní specialista, MBI, z. ú.

Městská agenda pro EU – Představení partnerství Městská agenda pro EU a nástroje pro hodnocení bezpečnosti ve městech vytvořený v rámci tohoto partnerství,

 • Erik Feldman, specialista na analytické technologie, VDT Technology a.s.

Využití video-analytických nástrojů v oblasti prevence kriminality – Příklady užití softwarové analýzy obrazu pro potřeby situační prevence kriminality a další možnosti těchto nástrojů,

 • Oldřich Rutar, provozní ředitel, M2C a.s.

Analytické nástroje v praxi – Zkušenosti společnosti M2C a.s. s využíváním softwarové analýzy obrazu v praxi včetně konkrétních ukázek a příkladů použití,

Třetí blok byl o sdílení zkušeností zástupců měst v praxi s řešením konkrétních problémů spojených se situační prevencí kriminality a novými nástroji a přístupy.

 • Petr Kvaš, náměstek primátora, Město Pardubice (zastoupen Ing. Erikem Feldmanem)

Obnova MKDS ve městě Pardubice – Zkušenosti s budováním a provozováním MKDS v Pardubicích, včetně využívání softwarové analýzy obrazu.

 • Martin Zrzavecký, radní pro bezpečnost a krizové řízení, Statutární město Plzeň

Využívání moderních technologií pro potřeby bezpečnosti v městě Plzeň – Zkušenosti s projekty zaměřenými na modernizaci kamerových a dalších bezpečnostních systémů.

 • Tomáš Portlík, starosta, Městská část Praha 9

Projekt NUMERI – Představení projektu na instalaci inteligentního softwaru a digitalizaci MKDS a představení budoucnosti bezpečnostních technologií v Praze 9.

Podle České tiskové agentury, která 7. prosince 2021 zajišťovala workshop po technické stránce, se online připojilo přes sto účastníků, převážně zástupců obcí a obecních policií.

Zdroj: TZ; JM