Významná mezinárodní konference v Praze: Lepší ochrana hranic a bezpečnější cestování

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl

Pod záštitou Ministerstva vnitra probíhá v Praze od 27. do 29. února 2024 mezinárodní konference k zajištění bezpečného překračování a k ochraně hranic. Stěžejním tématem je digitalizace a zavádění nových technologií sloužících ke zkvalitnění kontrol a boji proti přeshraniční kriminalitě.

Konference nevládní organizace The International Border Management and Technologies Association (IBMATA) se mimo jiné zúčastní představitelé Evropské komise, evropské agentury pro řízení informačních systémů eu-LISA nebo vedení agentury Frontex. Za Ministerstvo vnitra v hotelu Grandior vystoupila ředitelka odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra Pavla Novotná, která mimo jiné představila aktuální stav zavádění národních projektů EES a ETIAS sloužících k lepšímu zabezpečení hranic.

Být součástí schengenu má pro Česko i naše občany obrovský význam. Zabezpečení jeho řádného fungování a účinná ochrana vnějších hranic je proto z našeho pohledu zásadní. Digitalizace hraje v tomto ohledu klíčovou roli. Zvýší nejen bezpečnost v podobě lepšího ověřování identity a výměny informací, ale zajistí i větší komfort pro občany překračující hranice,“ uvedla na konferenci Border Management & Technologies Summit ředitelka Novotná.

Zatímco připravovaný projekt EES přinese členským státům lepší přehled o pohybu příslušníků třetích zemí přes vnější hranici schengenu, včetně těch, kteří schengen opustí, projekt ETIAS zavádí povinnost cestovního povolení pro vstup do schengenu pro krátkodobé pobyty státních příslušníků třetích zemí bez vízové povinnosti. Cílem je zabránit přicestování osobám, které představují bezpečnostní, migrační nebo zdravotní riziko. Ke spuštění projektů by mohlo dojít v průběhu letošního a příštího roku.

Konference IBMATA v oblasti ochrany hranic se pořádají od roku 2022 a zaměřují se na největší výzvy a možnosti moderních technologií. Po konferenci v Praze budou letos následovat konference v Miami a filipínské Manile.

Zdroj: mvcr.cz; JM