Rok 2022 ve smutných číslech: Kriminalita ve společnosti roste

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

Security Guide

Jako každý rok, i letos probíhají analýzy uplynulých dvanácti měsíců. Z hlediska bezpečnosti jsou to ale smutné zprávy. Podle policejních dat kriminalita roste. Přibývá vražd, násilných trestných činů i kyberútoků…

V České republice se loni stalo 150 vražd, to je o 45 více než v roce 2021. Téměř polovina z nich zůstala ve stadiu pokusu. Podle policie vývoj kopíruje negativní změny v současné společnosti, která je orientovaná na materiální hodnoty a má tendenci k silovému řešení problémů.

Údaje zahrnují nejen dokonané skutky a pokusy o vraždu, ale i jejich přípravu. „Nárůst je třeba z obecného hlediska přisuzovat znatelnému vyššímu napětí ve společnosti, které ovlivnila i pandemie covidu-19, válečný konflikt na Ukrajině a komplikovaný vývoj ekonomické situace,“ konstatovala policie.

Většinu vrahů i nadále motivují osobní rozepře, loni takových vražd bylo 76. Stále platí, že oběť vraždy obvykle zná svého vraha – bývají to příbuzní nebo partneři.

Více obětí vražd meziročně představovali cizinci, podle prezidia se ale toto zvýšení nijak výrazněji nevymyká počtům z předchozích několika let.

Policie loni nezjistila žádnou sériovou vraždu – tedy dva a více skutků vražd spáchaných jedním pachatelem.

Smutných 19%

Policie loni celkově zaznamenala 181 991 trestných činů, meziročně o 18,8 procenta více, jak uvedl policejní prezident Martin Vondrášek a jeho náměstek Tomáš Kubík. Počet registrovaných skutků je ale stále nižší než v roce 2019, tedy před pandemií nemoci covid-19. Tehdy policie evidovala 199 221 trestných činů.

Na výrazném poklesu kriminality v letech 2020 a 2021 se podle Vondráška podílela zejména protikoronavirová opatření. „Je potřeba říci, že jsme asi 20 000 trestných činů pod úrovní roku 2019,“ zdůraznil.

Nárůst oproti roku 2021 zaznamenali policisté ve všech kategoriích. Majetková kriminalita byla stejně jako v minulých letech nejčastějším druhem trestných činů, policisté u ní evidovali téměř třicetiprocentní nárůst. Přibylo i trestných činů v kategoriích násilné či hospodářské kriminality, u obou zhruba o deset procent.

Výrazně se loni zvýšil počet vražd – zatímco v roce 2021 se jich stalo 105, loni to bylo 150. V roce 2019 policie za celý rok registrovala 143 vražd. K mírnému nárůstu došlo i u kriminality spojené s drogami.

Praha vede

Nejvíce trestných činů policisté evidovali v Praze a v Moravskoslezském kraji. V Praze to bylo 40 704 skutků, v Moravskoslezském kraji 21 884 skutků. Nejméně trestných činů se loni stalo v Karlovarském kraji, bylo jich 4939. Zde ale policisté zaznamenali nejvyšší meziroční nárůst, o 31,6 procenta.

Loni se meziročně snížila škoda způsobená trestnou činností, a to o více než sedm miliard Kč. Klesla i hodnota zajištěného majetku, dosáhla zhruba 5,3 miliardy korun. Objasněnost trestných činů se loni snížila na 52,2 procenta, příčinou je podle policistů vzrůstající podíl kyberkriminality na celkovém počtu trestných činů.

Kyberzločin měl žně

V České republice loni také přibylo trestných činů páchaných v kyberprostoru o 9036 na 18 554 skutků, tedy téměř o 100 procent, uvedl náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování Tomáš Kubík. Případů hackingu přibylo za loňský rok o více než 50 procent.

Nejvíce těchto trestných činů meziročně přibylo na Karlovarsku, vysoký počet policisté evidovali i ve Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji a také v Praze.

Zdroj: Policejní prezidium, AN