Policie ČR: Ohlédnutí za Bezpečně u vody 2022

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl

S koncem září byl ukončen sedmý ročník bezpečnostně preventivního opatření „Bezpečně u vody“.

Opatření, které cílí na vůdce a provozovatele plavidel a ve stejné míře i na rekreanty kolem tuzemských vodních toků a ploch, probíhalo od 1. června do 30. září.

Akce „Bezpečně u vody“ se se zvyšujícím se provozem na vodních plochách a tocích stala v posledních letech téměř nezbytností. Dohled i preventivní působení na vůdce plavidel, ale i další příznivce vodních radovánek a sportovce se stalo důležitým prvkem zvyšování bezpečnosti každé letní sezóny. Kromě Policie České republiky se na opatření již tradičně podílela svou kontrolní činností Státní plavební správa a v preventivní oblasti realizátoři projektu U vody bez nehody. Opomenout ovšem nelze ani zástupce všech ostatních složek Integrovaného záchranného systému, kteří zejména na prezentačních akcích upozorňovali na úskalí pobytu ve vodě, na vodě i u vody ze svého pohledu.

Sedmý ročník „Bezpečně u vody“ byl zahájen v pražských Žlutých lázních prezentací práce složek IZS, přednáškami k zásadám bezpečného chování při vodních sportech a správným postupům první pomoci při tonutí. Obdobné akce se v průběhu léta uskutečnily také na vodních dílech Orlík a Slapy a na Labi v Litoměřicích a v dalších regionech s významnými vodními plochami a toky.

Bilance bezpečnostního opatření

Do letošního ročníku se zapojilo 566 policistů zařazených u poříčních oddělení, obvodních/místních oddělení, pohotovostních a eskortních oddělení, oddělení hlídkové služby a speciálních pořádkových jednotek a policejních preventistů.

V průběhu 137 bezpečnostně preventivních akcí zkontrolovali policisté 856 plavidel, 304 přístavišť a 84 půjčoven lodí. Odhaleno tím bylo 149 přestupků a dokonce 2 trestné činy. Nejčastějším prohřeškem bylo již tradičně nerespektování plavebního značení, kterého se dopouštěli nejen vůdci malých plavidel, ale i plavci nepovoleným pohybem ve značené plavební dráze nebo za bójemi označujícími část vodní hladiny se zákazem vplutí či plavání. Často docházelo také k porušování pravidel úseku bezpečnosti silničního provozu a nařízení vydaných obcí nebo krajem k omezení provozu kolem vodních toků a ploch.

U sedmi ze 761 zkontrolovaných vůdců malých plavidel byla zjištěna přítomnost alkoholu v dechu a u jednoho vůdce plavidla bylo zjištěno podezření na ovlivnění jinou návykovou látkou. „Již druhým rokem pozorujeme klesající počty vůdců plavidel, kteří jsou při vedení plavidla pod vlivem alkoholu. Letos jsme sice zjistili stejný počet těchto prohřešků jako loni, letos jsme však zkontrolovali o 112 více vůdců malých plavidel. Je to výrazný rozdíl oproti roku 2020. Tehdy jsme totiž alkohol odhalili u 18 z 224 zkontrolovaných vůdců malých plavidel,“ popisuje situaci na vodních plochách ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR plk. Petr Sehnoutka. „Těší mě, že i přes narůstající hustotu lodního provozu na vodních cestách a plochách a zvýšený zájem o rekreaci u tuzemských vodních ploch a toků, zaznamenáváme klesající trend i u dalších zjištěných protiprávních jednání, který pokračuje již z předchozích ročníků opatření.  Tento trend dává naším preventivním aktivitám smysl,“ uzavírá plk. Sehnoutka.

Další informace najdete zde.

Zdroj: policie.cz; JM