Odborný seminář: Kamerové systémy ve 21. století – inteligentní a analytické funkce

SecurityGuideBezpečnostní technologie, Vzdělávání

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, pořádá odborný seminář „Kamerové systémy ve 21. století – inteligentní a analytické funkce“. Seminář se uskuteční 22. března a jeho cílem je seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti městských kamerových systémů, jejich přínosem pro bezpečnost a prevenci kriminality či technickými možnostmi k zefektivnění fungování kamerových systémů. K účasti na semináři je vzhledem k omezené kapacitě nutnost se přihlásit.

Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality, pořádá odborný seminář „Kamerové systémy ve 21. století – inteligentní a analytické funkce“. Seminář se uskuteční 22. března 2022 od 9.30 do 13.30 hod. v budově Ministerstva vnitra, Nad Štolu 3, Praha 7, místnost číslo 088.

Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuálními trendy v oblasti městských kamerových systémů, jejich přínosem pro bezpečnost a prevenci kriminality, technickými možnostmi k zefektivnění fungování kamerových systémů, jak vhodně nastavit kritéria výběru dodavatele, na co se zaměřit při instalaci nových kamer apod.

Seminář je zcela zdarma a je určen pro širokou odbornou veřejnost, především zástupce samospráv (manažeři prevence kriminality krajů a obcí, pracovníci městských a obecních policií atd.), zástupce Policie ČR atd.

Předběžný program:

 • Úvodní slovo – Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality MV
 • Kamerové systémy jako účinný nástroj prevence kriminality – Milan Fára a Tomáš Koníček, oba odbor prevence kriminality MV
 • Kamerový systém Libereckého kraje realizovaný Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje – zvýšení bezpečnosti v pohraničí, prevence a spolupráce se samosprávou na území Libereckého kraje – Vladimír Lukášek, vedoucí odboru obecné kriminality KŘP LK
 • Metodický pokyn pro zadávání veřejných zakázek na dodávku bezpečnostních technologií – Václav Nepraš, prezident AGA
 • Inteligentní technologie a video analýza v MKDS a jejich využití pro prevenci kriminality – Dalibor Smažinka, odborník na kamerové systémy
 • Nejčastějších chyby při instalaci kamerových systémů – Martin Spurný, kriminalistický expert v oblasti zkoumání a analýzy digitálního obrazu a videa ve Znaleckém ústavu Policie ČR
 • Kamerové zkoušky jako součást výběru dodavatele – Dalibor Smažinka, odborník na kamerové systémy
 • Využitelnost MKDS Žďár nad Sázavou pro potřeby Policie ČR – Martin Kunc, velitel MP Žďár nad Sázavou a Zdeněk Pálka, SKPV
 • MKDS Most – Jaroslav Hrvol, ředitel Městská policie Most
 • Využití inteligentních kamerových systému v praxi MP – Jiří Hamerník, ředitel MP Mikulov
 • Bezpečnost škol v kontextu městských kamerových systémů – Libor Sladký, člen Bezpečnostní sekce HK ČR

Kapacita semináře je omezena, přihlašování je možné do zaplnění sálu, nejpozději však do 17. 3. 2022, a to prostřednictvím prohlížeče Google Chrome přes odkaz ZDE.

Zdroj: prevencekriminality.cz; JM