Nový dokumentární film režisérky Kateřiny Hrochové ukazuje problematiku druhotné viktimizace obětí sexuálního násilí

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl

Wikupedie:  Viktimizace je proces poškozování a způsobování újmy jedinci, který se stává obětí trestné činnosti.[1] Jedná se o pojem užívaný v užším pohledu viktimologií, dále pak forenzní psychologiíkriminologií i samotným trestním právem.

Viktimologie, coby nauka o obětech a jejich viktimizaci, rozlišuje tři typy viktimizace: primární, sekundární a terciární. Současně typizuje také psychický dopad zločinu na oběť a prožívání újmy obětí.

Česká televize uvedla na kanále ČT2 dokumentární film Znásilnění pod kůží zabývající se problematikou druhotné viktimizace obětí sexuálního násilí. Dokument ukazuje tři ženy, které popisují své zážitky, aby pomohly vysvětlit, co to znásilnění je, jaké jsou následky pro oběť samotnou a s čím se musely střetávat poté, co svůj zážitek sdílely s rodinou nebo i s veřejností. V dokumentu vystoupili i doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. a JUDr. Tomáš Durdík.

Velký televizní dokument Znásilnění pod kůží režisérky Kateřiny Hrochové zpracovává přetrvávající ožehavé téma v naší společnosti, kterým je znásilnění žen. Autoři důslednou novinářskou a dokumentaristickou prací ukazují na konkrétních příbězích, proč je pro oběti složité násilný sexuální čin nahlásit. Jak velký je tlak, který na ně společnost vyvíjí. A co všechno na jejich cestě za spravedlností nefunguje. Pokud jste v této zemi sexuálně napadeni, stáváte se obětí dvakrát. Poprvé jste obětí násilníka. Po druhé ubližuje liknavý systém, který operuje se zastaralými mýty, a společnost, která vám apriori nevěří, uvádí Česká televize.

Dokument má 52 minut. Podle českého portálu Česko-Slovenská filmová databáze má v době publikování článku vysoké hodnocení 71 %.

Pokud se ocitnete v podobné situaci, je tu pro vás 24 hodin denně bezplatná Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí na tel. čísle 116 006.

Dokument najdete na stránkách České televize zde.

Zdroj: bkb.cz, ceskatelevize.cz; JM