Expertní setkání „Online aspekty boje proti terorismu“

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl

Ve dnech 15. – 16. září se v Praze konalo expertní setkání „Online aspekty boje proti terorismu“.

Akce pořádaná Policií České republiky ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR byla jednou z akcí organizovaných v rámci českého předsednictví v Radě EU. Přítomni byly odborníci z bezpečnostních komunit i zástupci soukromého sektoru.

Dvoudenní akce přinesla plodnou diskusi k řadě témat týkajících se boje proti terorismu a násilného extremismu, od výměny praktických zkušeností přes strategickou reakci na online bezpečnostní hrozby až po diskusi o současných řešeních a nově se objevujících hrozbách. Akce se zúčastnili odborníci z bezpečnostních komunit z členských států EU, unijních i dalších institucí, třetích zemí a rovněž také zástupci neziskového a soukromého sektoru.

Výměna zkušeností na poli policejní práce

Předmětem prvního dne byla výměna zkušeností na poli policejní práce s online aspektem boje proti terorismu a násilnému extremismu, strategická reakce na online extremismus a terorismus, a v neposlední řadě na výstupy relevantních aktivit EU. Druhý den nabídl možnost diskuze o globálních aspektech policejní spolupráce, vybraných problémech online prostředí ve vztahu k terorismu, o nových výzvách, jako jsou například vybrané záležitosti v prostředí online gamingu, a také o obecných vyhlídkách do budoucnosti v této oblasti.

Diskuse a výměny zkušeností, které v těchto dvou dnech proběhly, přispějí k aktivitám českého předsednictví v relevantních orgánech Rady EU a také k další činnosti dotčených aktérů.

Zdroj: policie.cz; JM