Expert k novele zákona o přestupcích: Na stadionech bude bezpečněji.

SecurityGuideLegislativa, Rozhovory

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.,

V minulém článku jsme přinesli informaci o novele zákona, která zpřísňuje sankce za přestupky, což bude mít dopad i na výtržnosti při sportovních utkáních. S chuligány a ultras fotbalovými fanoušky má bohaté zkušenosti doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M., který působil jako ředitel Pořádkové služby Policie ČR a zúčastnil se v pozici velitele mnoha dramatických zásahů.

Podělil se s námi o názor, poradil, jak se před fanatickými fanoušky chovat a přiložil zajímavé video.

 

Myslíte si, že novela na výtržníky zapůsobí a na stadionech bude skutečně více bezpečno? 

Novela zákona, resp. nové a podstatně vyšší sankce od 1.2.2022 za použití pyrotechniky během sportovního utkání, ale i při cestě na zápas či při návratu z něj, pro pachatele (výtržníky), kteří se tímto jednáním dopustí přestupku používání pyrotechniky na sportovních akcích, je důležitým nástrojem k účinnější represi. Tudíž novela výrazně vedle dalších opatření přispěje k účinnému postihu výtržníků, a tudíž lze předpokládat, že na stadionech bude po účinnosti této novely bezpečněji.

Zdůrazňuji však, že tento prostředek musí společně využít současně zejména tři „represivní aktéři,“ tj. pořadatelsko-bezpečnostní služba (prohlídka, nalezení, označení, předání, svědectví), Policie ČR (zajištění, odnětí, oznámení), správní orgán (sankce, vydání rozhodnutí o uložení trestu). Až bude spuštěna databáze závadových osob, pak bude i možnost lépe odhalit osoby s vysloveným zákazem vstupu na stadion a na stadion je nevpustit.

Úpravu prosadilo Ministerstvo vnitra kvůli četným incidentům na fotbalových stadionech, které vážně ohrožují zdraví a majetek občanů, a věřte, že těchto případů je stále dost a přes veškeré snahy policie i pořadatelsko-bezpečnostní služby, FAČR i LFA se nepodařilo pyrotechniku jako doprovodný negativní jev zcela vymýtit.

Použití pyrotechniky je nebezpečné, zejména v davu lidí na stadionech, kde může svým tepelným i zvukovým působením poškodit zdraví osob, zničit majetek, ale taky vně i uvnitř stadionu je to výtržnost.

O novelu zákona, v tomto případě hlavně o přísnější postih osob používajících pyrotechniku a výtržníky, zejména z řad chuligánů nebo ultras fotbalových fanoušků, se zasadilo MV ČR i Policie ČR ještě v době, kdy jsem působil na Policejním prezidiu ČR. Pyrotechnika i organizace pořadatelsko-bezpečnostní služby při vstupních prohlídkách na stadion, byla nosná témata tehdejších edukačních školení (RoadShow) Policie ČR/MV ČR/FAČR, výjezdovým způsobem v krajích a na vybraných stadionech právě pro členy SBS, pracovníky správních orgánů, státní zástupce nebo soudce proto, aby i výše trestu byla spíše posouzena na horní hranici postihu z důvodu nebezpečnosti jednání. Jsem rád, že se sankce v přestupkovém jednání zvýšily a věřím, že pokud pracovníci správních orgánů budou přísně sankcionovat výtržníky, jak finančně, tak zákazy vstupu na sportoviště, počet přestupků přirozeně klesne.

Jaké prostředky používá pořádková policie na stadionech k zajištění bezpečí?

Policie ČR používá k zajištění bezpečnosti preventivně taktické prostředky. Policie svou přítomností předchází preventivně výtržnictví. Mnohdy fanoušky doprovází po trase na stadion a monitoruje jejich pohyb už z jejich domovského města až na stadión ve městě, kde jejich klub hraje.

Pokud jsou tato opatření neúčinná a dojde k narušení veřejného pořádku, pak může policie proti výtržníkům použít tzv. donucovací prostředky, a to dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky (§ 52). Policista (nebo policisté – pokud se jedná o zákrok pod jednotným velením) je oprávněn použit donucovací prostředek, který umožní dosažení účelu sledovaného zákrokem a je nezbytný k překonání odporu nebo útoku osoby, proti níž zakročuje.

Vyjmenovat všechny donucovací prostředky a popsat jejich účinky, by zcela jistě přesáhlo rozsah tohoto příspěvku, proto se stručně omezím na výčet těch nejčastěji využitých – tučně vyznačených, a to v přehledové škále všech donucovacích prostředků, které policista/policisté mohou využít v rámci § 52 uvedeného zákona:

 1. a) hmaty, chvaty, údery a kopy,
 2. b) slzotvorný, elektrický nebo jiný obdobně dočasně zneschopňující prostředek,
 3. c) obušek a jiný úderný prostředek,
 4. d) vrhací prostředek mající povahu střelné zbraně podle jiného právního předpisu s dočasně zneschopňujícími účinky,
 5. e) vrhací prostředek, který nemá povahu zbraně podle § 56 odst. 5,
 6. f) zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla,
 7. g) vytlačování vozidlem,
 8. h) vytlačování štítem,
 9. i) vytlačování koněm,
 10. j) služební pes,
 11. k) vodní stříkač,
 12. l) zásahová výbuška,
 13. m)úder střelnou zbraní,
 14. n)hrozba namířenou střelnou zbraní,
 15. o)varovný výstřel,
 16. p)pouta,
 17. q)prostředek k zamezení prostorové orientace.

Zřejmě nejmodernějším donucovacím prostředkem proti davu nebo větší skupině osob (protiprávně jednajících fanoušků) je přitom akustické zařízení s dlouhým dosahem (LRAD) viz § 52 písm. b) uvedeného zákona. Tímto donucovacím prostředkem nedisponuje každé krajské ředitelství policie, ale je k vidění při fotbalech a demonstracích zejména v Praze, Brně, Českých Budějovicích. Tento americký výrobek používají policisté v mnoha zemích světa, a proto existuje několik modelů – 1000, 500, RX a X. Výkon mají až 150 decibelů. Takže si umíte představit prostředek, kterému se ne nadarmo v ČR říká slangově „zvukové dělo“.

Při bližším popisu tohoto relativně nového zařízení ve službách Policie ČR (jen několik málo let) pouze uvedu, že tento je prakticky odolný vůči povětrnostním vlivům, je lehký, má nízkou spotřebu energie a je velmi přenosný. LRAD je v podstatě zaměřený paprsek zvuku. Původně byl navržen tak, aby vydával velmi hlasitý zvuk. Každý, kdo byl v tomto paprsku, uslyšel bolestivě hlasitý zvuk. Tato technika byla původně vytvořena z úplně jiného důvodu. Začala se používat na moři, první použití systému bylo na výletních lodích, k odpuzování pirátů. Později některé lodě amerického námořnictva začaly používat LRAD k odražení útočících sebevražedných atentátů, ale také na aktivní dorozumívací vysílání a výzvy. LRAD může vysílat srozumitelně lidskou řeč víc jak na vzdálenost 1 kilometru.

Osobně jsem viděl použití tohoto donucovacího prostředku na jednom z prvoligových zápasech v Opavě před čtyřmi roky (obr. č. 1), kde se fanoušci hostujícího celku rozhodli nekoupit si vstupenky a o poločase utkání vtrhnout do prostoru stadionu. Zde se podařilo tento úmysl přerušit a odrazit zákrokem policie právě použitím tohoto zvukového děla a dále nasazením sil a prostředků, které měla policie na místě zákroku.

Jak bylo řečeno, tento prostředek lze použít i k zřetelnému přenosu informace, v tomto případě např. k výzvám k upuštění protiprávního jednání, jinak bude použito donucovacích prostředků. Jedná se o skvělý prostředek založený na funkci dočasně zneschopňujícího prostředků, který svým způsobem akusticky působí vysílá hlasité zvukové vlny (hluk), při kterém zasažené osoby hovoří o pocitu, který vyvolává silnou dezorientaci, pocit na omdlení, křeče a silné vibrace zastavující Váš pohyb proti zdroji zvuku. Jeden americký novinář ve svém novinovém článku popsal tento pocit v tom smyslu, že „mozek se cítí, jako by vibroval v misce želé na stole. 

Jak se má zachovat člověk, který se neočekávaně, například ve vlaku nebo na ulici, potká s chuligány, výtržníky? 

Neprovokovat, chovat se přirozeně, nevěnovat jim pozornost, nepouštět se do diskuze, srovnávat výsledek utkání a výkon družstev apod. Zejména chuligánské skupinky často čekají na impuls k potyčce! Pokud máte na sobě propriety jiných fotbalových klubů, zejména klubu soupeře, pak tento módní doplněk nejlépe ukrýt, aby se nestal prostředkem kriminálního činu (např. ublížení na zdraví, krádež na osobě, loupež).

Děkujeme za rozhovor! Andrea Novotná