CoESS vyzývá k usnadnění pravidel pro používání dronů v ochraně kritické infrastruktury

SecurityGuideAktuality, Koktejl

V dokumentu, který CoESS zveřejnil v březnu, navazuje na strategii EU pro drony 2.0 s cílem vytvořit nové evropské standardní scénáře pro letecké operace s nízkým až středním rizikem.

V dokumentu CoESS doporučuje Agentuře Evropské unie pro bezpečnost letectví, aby vypracovala dva nové standardní scénáře, pro dohled nad kritickou infrastrukturou a souvisejícími zařízeními.

CoESS velmi vítá iniciativu vyvinout nové evropské standardní scénáře, které mohou významně přispět ke zvýšenému využívání dronů v soukromých bezpečnostních službách – zejména pro mise podporující dohled nad kritickou infrastrukturou a souvisejícími zařízeními. CoESS zdůrazňuje roli dronů pro nouzové a veřejné bezpečnostní služby, například v oblasti námořního dohledu, jak je správně uvedeno také ve strategii EU pro drony 2.0.

Drony představují užitečný doplněk k řadě technologií, které se používají v soukromých bezpečnostních službách. Odvětví soukromé bezpečnosti poskytuje stále větší škálu služeb soukromým i veřejným klientům, včetně ochrany kritické infrastruktury. CoESS vidí příležitosti v různých typech činností s bezpilotními letadly:

  • Inspekční, monitorovací a sledovací operace – mohou být méně nebezpečné a efektivnější
  • Alarmová intervence (podpora) – drony s přímým přenosem video streamu do Alarm Receiving Centers (ARC)
  • Monitorování a reakce na výstrahy
  • Detekce a prevence nesprávného použití UAS (C-UAS), ať už neúmyslného, úmyslného nebo zlomyslného

Dokument, který zástupci CoESS připravili, si klade za cíl usnadnit EU a zúčastněným stranám pochopení potřeb soukromých bezpečnostních společností, které chtějí provozovat drony, zejména pro sledování kritické infrastruktury a souvisejících zařízení.

Kompletní dokument najdete zde.

Zdroj: coess.org; JM