Česká republika si zlepšila hodnocení v praní špinavých peněz

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

Výbor expertů Rady Evropy dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL) vydal dne 8. prosince 2021 zprávu týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých transakcí.

Podle zprávy MONEYVAL Česká republika prokázala výrazný pokrok v úrovni dodržování standardů Financial Action Task Force (FATF).
Výbor MONEYVAL rozhodl zvýšit hodnocení České republiky z „částečně vyhovující“ na „z velké části vyhovující“ u pěti doporučení FATF a z „částečně vyhovující“ na „vyhovující“ u jednoho doporučení.
Očekává se, že Česká republika během jednoho roku podá výboru MONEYVAL zprávu o dalším posílení opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Finanční šetření vede v mnoha případech k zajišťování majetku pro účely trestního řízení, a to nejen majetku nelegálně získaného trestnou činností. Od roku 2011 došlo k výraznému zlepšení v této oblasti, kdy každoročně Policie České republik zajistí majetek v hodnotě 5 až 7 mld. Kč. V roce 2020 byl zajištěn majetek v hodnotě cca 6,5 mld. Kč, kdy z toho 3,5 mld. Kč zajistila NCOZ. Vedle toho se orgánům činným v trestním řízení daří tento majetek pachatelům trestné činnosti řádně odčerpat.

Právě část zajišťování a odčerpávání majetku byla v minulosti ze strany výboru MONEYVAL hodnocena velice pozitivně. Na stranu druhou výbor doporučil České republice, aby zvážila novelizaci trestních předpisů, na jejímž základě by ve všech případech praní peněz nebylo zapotřebí jasně identifikovat zdrojovou trestnou činnost, nýbrž by postačovalo předložit dostatečné důkazy o kriminálním charakteru majetku. Tento nedostatek souvisí i s problematikou tzv. průtokových účtů, kdy z některých zemí nelze získat relevantní informace.

Co je to NCOZ?
Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) se v rámci boje proti praní špinavých peněz věnuje jak vyšetřování jednotlivých případů finanční kriminality, praní peněz a finančnímu šetření, tak zároveň metodické a koncepční činnosti v rámci celé Policie České republiky.

AN