Amerika potřebuje hnutí „Na černých manželkách záleží.“

SecurityGuideAktuality, Ze světa

Amerika potřebuje hnutí „Na černých manželkách záleží.“

Security Guide přináší další pohled za Atlantik. Analytik konzervativního think tanku The Heritage Foundation se tentokrát zamýšlí nad rolí černošských rodin – a zejména matek – v americké společnosti.

Obnovení – nikoliv zničení – černošské rodiny by mělo být hlavní prioritou pro lidi, kteří tvrdí, že jim záleží na rase a rovnosti. Studenti středních a vysokých škol by se měli dozvědět o třístupňovém plánu boje proti chudobě – dokončit střední školu, najít si práci a oženit se, než budou mít děti.

Únor je pro miliony lidí v celé zemi příležitostí k zamyšlení nad přínosem černošských Američanů pro naši bohatou národní historii. Pro hrstku pedagogů je však první týden tohoto měsíce zasvěcen zesílení celoročního úsilí o zavedení hodnot hnutí „Na černých ženách záleží” do tříd jednotlivých škol.

Jednou z těchto zásad je „narušit západem předepsanou strukturu nukleární rodiny”. Obnovení – nikoliv zničení – černošské rodiny by však mělo být hlavní prioritou pro lidi, kteří tvrdí, že jim záleží na rase a rovnosti.

Amerika dnes potřebuje hnutí „Na černých manželkách záleží”, které obnoví manželství jako základ černošského rodinného života a zvýší procento černošských dětí, které se rodí – a jsou vychovávány – svými biologickými rodiči v manželství. Jádrem tohoto hnutí jsou tři slova: manželství před kočárkem.

Po většinu 20. století bylo pro černošské Američany normou „manželství před kočárkem”. Údaje ze sčítání lidu v USA ukazují, že v letech 1890 až 1960 měli černí muži a ženy větší pravděpodobnost, že se ve věku 35 let ožení než jejich bělošští protějšci. Ale v roce 1965, kdy stav černošské rodiny znepokojil politiky natolik, že vydali Moynihanovu zprávu, se každé čtvrté černošské dítě narodilo nesezdaným rodičům. Dnes je podíl černošských žen rodících mimo manželství 70 % a 44 % černošských dětí žije se svobodnou matkou.

Levice tvrdí, že jí záleží na rasové rovnosti, ale je těžké najít jedinou organizaci pro občanská práva nebo progresivního politika, který by o této otázce veřejně diskutoval. Jejich souhlas se současným stavem je špatný pro ženy a děti.

Více než 45 % svobodných matek s dětmi do šesti let žije v chudobě, zatímco u manželských párů s dětmi je míra chudoby jednociferná. Desetiletí výzkumů také ukázala, že děti vychovávané v rodinách s manželskými rodiči mají lepší sociální a emocionální výsledky než děti v jakémkoli jiném uspořádání.

Hnutí za oživení černošské rodiny by však udělalo mnohem více, než jen řešilo chudobu dětí. Manželé a manželky mají povinnosti jeden vůči druhému, nejen vůči svým dětem. Manželský slib vyjadřuje závazek zůstat spolu navzdory obtížím – finanční nestabilitě, nemoci, stáří -, s nimiž se každý člověk někdy v životě setká. Závazek zachovat svazek „v nemoci i ve zdraví” není součástí žádné dohody o soužití nebo dohody o společném rodičovství, o které jsem kdy slyšel.

Obnova černošské rodiny vyžaduje komplexní a soustředěný přístup. Ten zahrnuje i vzdělávání. Studenti středních a vysokých škol se musí seznámit s třístupňovým plánem boje proti chudobě, který se často označuje jako „sekvence úspěchu” – dokončit střední školu, získat práci a uzavřít manželství, než budou mít děti.

Významnou roli by měly hrát také historické černošské vysoké školy a univerzity. Hamptonova univerzita v loňském roce zahájila činnost Národního centra pro černošský rodinný život. Ostatní by mohly následovat jejího příkladu a připravit studenty na to, aby se kromě vědců stali také manželi. Některé by dokonce mohly spolupracovat s místními neziskovými organizacemi a nabízet okolní komunitě služby na podporu rodin.

Jednou z nejdůležitějších institucí v tomto boji je černošská církev. Mnoho černošských pastorů po celé zemi má prosperující služby pro rodinu. Bohužel mnoho progresivních kazatelů považuje podporu přístupu k potratům a manželství osob stejného pohlaví za důstojnější cíle sociální spravedlnosti než obnovu černošské rodiny.

Úspěšná kampaň „manželství před kočárkem” by také vyžadovala zcela odlišnou investiční strategii pro černošský kulturní kapitál. K propagaci kultury manželství a rodiny by bylo třeba využít média, hudbu, televizi, film a sociální média. Byla by to vítaná změna oproti hudbě a obrazům, které podmiňují, aby muži vnímali ženy jako nepříjemné a sexuálně promiskuitní.

Jednoduše řečeno, obnova černošské rodiny vyžaduje změnu politických priorit a kulturních norem černé Ameriky. Jsou lidé, kteří tvrdí, že o životních výsledcích malého černošského chlapce v centru města rozhodují složité ekonomické a sociální síly. Ale nějak se domnívají, že vztah mezi rodiči, kteří ho stvořili, je pro tyto výsledky irelevantní. Pravda je taková, že mnoho z našich nejtíživějších sociálních neduhů, ať už je pozorujeme ve škole nebo u soudu, je důsledkem toho, co se děje doma.

Jestliže všudypřítomnost hesel a nápisů BLM (Black lives matter) dokázala změnit smýšlení milionů lidí v rasových otázkách, není důvod se domnívat, že by hnutí Black Wives Matter nedokázalo totéž pro černošský rodinný život. Boj za černošskou rodinu nebude snadný, ale zdraví a blaho našich dětí za to stojí.

Autor: Delano Squires

Delano je výzkumným pracovníkem Centra Richarda a Helen DeVosových pro život, náboženství a rodinu společnosti Heritage.

Pro SG přeložila AN