Woke školská rada v Iowě nerespektuje rodiče, studenty ani zákon

SecurityGuideAktuality, Ze světa

Woke školská rada v Iowě nerespektuje rodiče, studenty ani zákon

Pokud chcete vidět, jak šílená, biologii popírající genderová ideologie radikální levice infikovala školní rady a správce dokonce i v konzervativních, zdravějších částech země, stačí si přečíst nedávné stanovisko 8. obvodního odvolacího soudu USA ve věci Parents Defending Education v. Linn Mar Community School District.

Tříčlenný soudní senát zrušil rozhodnutí okresního soudu a nařídil mu, aby vydal předběžný příkaz proti prosazování pravidel školní rady v Iowě, která by postihovala studenty za vyjadřování názorů odlišných od levicové genderové ortodoxie – konkrétně za odmítnutí „respektovat” genderovou identitu studenta.

V dubnu 2022 schválila rada školního obvodu Linn Mar zásady, jejichž cílem bylo „řešit potřeby transgenderových studentů, genderově expanzivních studentů, nebinárních studentů, studentů s odlišným pohlavím a studentů pochybujících o svém pohlaví”.

Tato politika zakazovala školním správcům, učitelům a poradcům informovat rodiče o tom, že jejich děti musí spolupracovat s transgenderovými studenty nebo podstupují úpravy pro „podporu pohlaví”, “pokud jde o jména, zájmena, vybavení toalet a šaten, ubytování přes noc na školních výletech a účast na aktivitách.

Jakékoli odmítnutí respektovat genderovou identitu studenta by porušilo školní zákazy šikany a obtěžování, což by mohlo vést k vyloučení ze školy. Genderová identita byla definována oblíbeným psychoblábolem pokrokářů, a sice „hluboce zakořeněným pocitem nebo psychologickým vědomím vlastního pohlaví”.

Rodiče bránící vzdělávání podali žalobu jménem rodičů, jejichž žáci jsou zařazeni do systému Linn Mar. Tvrdili, že došlo k porušení prvního a čtrnáctého dodatku kvůli porušení jejich hmotného práva na spravedlivý proces „řídit péči, opatrovnictví a kontrolu svých dětí” a porušení „práva jejich dětí na svobodu projevu”.

Naštěstí bylo ustanovení školní rady o utajení překonáno, když iowské valné shromáždění přijalo uprostřed soudního sporu zákon, který podepsal guvernér a který zakazuje školním obvodům zatajovat rodičům informace nebo jim poskytovat „nepravdivé nebo zavádějící informace o pohlavní identitě žáka nebo jeho úmyslu přejít na jiné pohlaví”, než je uvedeno v jeho rodném listě.

Co je to respekt?

Nový zákon vyžaduje, aby vedení školy informovalo rodiče o žádosti žáka o „genderové přizpůsobení”.

Co se týče nároku na první dodatek, soud zjistil, že přinejmenším jednomu studentovi bylo bráněno v tom, aby vyjádřil svůj názor ze strachu, že bude potrestán, což jemu a jeho rodičům dává právo podat žalobu.

Opovržlivý postoj školní rady k právům studentů na svobodu projevu byl zřejmý. Jak ve svém stanovisku shrnul 8. obvod, jeden z rodičů vysvětlil, že její syn chtěl „vyjádřit své přesvědčení, že biologické pohlaví je neměnné”, nesouhlasit „s tvrzením jiného studenta o tom, zda je muž nebo žena”, prohlásit, že biologickým mužům by nemělo být dovoleno soutěžit v ženských atletických disciplínách, a vyjádřit „nepříjemný pocit ze sdílení koupelen s učiteli nebo studenty opačného biologického pohlaví.“

Přesto školní rada tvrdila, že navrhovaná činnost a projev studenta nebyly dotčeny ústavním zájmem, protože „obtěžování nebo šikana na základě pohlaví není chráněným projevem ve školním prostředí”.

Odvolací soud tomu naštěstí neskočil na špek: „Školský obvod se nemůže vyhnout přísnosti prvního dodatku pouze tím, že definuje určité projevy jako ‘šikanu’ nebo ‘obtěžování’.”

Soud dospěl k závěru, že rodiče by pravděpodobně uspěli se svým tvrzením, že ukládání trestů studentům za to, že nerespektují genderovou identitu studenta je neplatné pro vágnost, a tedy porušením prvního dodatku.

Vládní politika je podle soudu „protiústavně neurčitá, pokud neposkytuje dostatečné upozornění na zakázané jednání a umožňuje svévolné prosazování’.”

Soud dospěl k závěru, že neschopnost školní rady definovat „respekt” znamená, že politika by se mohla vztahovat na jakýkoli projev o genderové identitě, který školní administrátor považuje za neuctivý vůči genderové identitě jiného studenta.

Studenti nemohou vědět, zda neporušují zásady, když vyjadřují nepříjemné pocity ohledně sdílení koupelny s někým, kdo je transgender, v debatě v hodině společenských věd tvrdí, že biologické pohlaví je neměnné, nebo vyjadřují názor na účast transgender studentů v jednopohlavních sportovních týmech.

Navíc nejasnost významu pojmu „respektovat” umožňovala učitelům a správním orgánům různý výklad těchto zásad a vytvářela značné riziko svévolného prosazování.

Školská rada má právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat, a to buď tak, že požádá o přezkum en banc, což je případ, kdy věc přezkoumává celý odvolací soud, nebo se obrátit přímo na Nejvyšší soud a požádat jej o přezkum rozhodnutí.

Školská rada by si měla místo toho uvědomit, že udělala těžkou chybu, když zavedla tuto restriktivní a protiústavní politiku, a zbavit se jí v plném rozsahu.

Zdroj: The Heritage Foundation, AN