Seminář: aktuální informace k zabezpečení bytů, domů a rekreačních objektů

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

I v letošním roce proběhne v rámci veletrhu FOR ARCH 2022 odborný seminář zaměřený především na aktuální informace k zabezpečení bytů a domů včetně rekreačních objektů (chaty, chalupy atd.). Účastníci se seznámí se základními zásadami zabezpečení těchto objektů, včetně statistik kriminality. Seminář je pro přihlášené účastníky zcela zdarma.

Název semináře: Kvalitní zabezpečení je cesta k bezpečnému domovu

Termín: 20. září 2022 od 10 do 14.30 hod.

Místo: areál PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 – Letňany

Pořadatel: MV ČR ve spolupráci s Policií ČR, Cechem mechanických zámkových systémů a se společností ABF, a. s.

Seminář je zaměřen především na aktuální informace k zabezpečení bytů a domů včetně rekreačních objektů (chaty, chalupy atd.). Účastníci se seznámí se základními zásadami zabezpečení těchto objektů, včetně statistik kriminality (krádeže vloupání do těchto objektů) a dále s celorepublikovým preventivním projektem „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“, který obsahuje souhrn preventivních opatření při ochraně domů, bytů, sklepů, chat a dalších rekreačních objektů proti vloupání.

Dalšími tématy bude volba vhodného zabezpečení objektu a role soukromých bezpečnostních služeb při zabezpečení majetku. Součástí semináře budou i ukázky certifikovaných bezpečnostních výrobků a poradenství.

Seminář je pro přihlášené účastníky zcela zdarma a účastníci obdrží současně i volnou vstupenku na veletrh FOR ARCH 2022 (více o veletrhu zde).

Přihlašování na seminář najdete zde.

Program odborného semináře pro veřejnost:

10:00 – 10:30 registrace účastníků

10:30 – 10:40 Úvodní slovo – JUDr. Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality MV

10:40 – 11:10 Základní zásady zabezpečení bytů a domů včetně rekreačních objektů (chaty, chalupy

atd.) + Statistika kriminality ke krádežím vloupání do těchto objektů – plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová,

a pplk. Mgr. Jan Zigáček, oba Policejní prezidium

11:10 – 11:30 Celorepublikový preventivní projekt „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým

sousedům“ – pplk.. Mgr. Veronika Hodačová, Policejní prezidium

11:30 – 12:00 Cech mechanických zámkových systémů – profesionální služby, které plní vaše

skutečné potřeby, Tomáš Pospíšil, MBA, cechmistra CMZS

12:00 – 12:30 přestávka na občerstvení

12:30 – 13:00 I ty se můžeš stát obětí majetkové kriminality – npor. Karel Popela, vedoucí 2.

oddělení obecné kriminality PČR OŘP Praha 1)

13:00 – 13:15 Aktivity Police ČR v Praze nejen v oblasti prevence majetkové kriminality mjr. Mgr.

Josefa Jelínková MBA , oddělení prevence, Krajské ředitelství Policie Hlavního města Prahy

13:15 – 13:35 Role soukromých bezpečnostních služeb při zabezpečení majetku – Mgr. Bc. Kamila

Muziková Vávrová, LL.M, ČKBS a Akademie bezpečnosti

13:35 – 14:05 Prevence majetkové kriminality v Brně (Senior akademie a projekt Bezpečná adresa)

– Luboslav Fiala, Městská policie Brno

14:05 – 14:15 diskuse a závěr odborného semináře pro veřejnost

Zdroj: prevencekriminality.cz; JM