Podvodníci využívají jména a loga zástupců Europolu

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

Europol byl informován o podvodných e-mailech, při nichž jsou používána jména výkonné ředitelky Catherine De Bolle, jejího zástupce Jean-Philippe Lecouffe a dalších představitelů mezinárodních orgánů vymáhajících právo.

E-maily či zprávy na sociálních sítích v různých jazycích používají logo Europolu a jména výše uvedených, aby vyznívaly seriózně a legitimně. Veškerá tato komunikace je ale falešná. Výkonná ředitelka ani její zástupce by se nikdy napřímo neobrátili na veřejnost (na konkrétní osoby) s žádostí o okamžitou akci anebo s výhružkou zahájení trestního stíhání.

Policie ČR doporučuje, pokud lidé obdrží podezřelý e-mail či jinou korespondenci, v níž je použito jméno výkonné ředitelky Europolu anebo jejího zástupce, aby uvedenou skutečnost nahlásili Policii ČR.

Europol je organizace patřící pod Evropskou unii, která se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti. Snaží se zefektivnit spolupráci jednotlivých členských zemí, a to zejména svojí informační i vzdělávací činností a policejním a soudním poradenstvím. Europol vznikl v říjnu 1998 a sídlí v nizozemském Haagu.