Evropský den obětí trestných činů připomenou blikající majáky.

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost

Evropský den obětí trestných činů

Oběti trestných činů se potýkají s problémy ještě dlouho po útoku. Jde především o psychické potíže, deprese, posttraumatickou poruchu a úzkosti. Bohužel není výjimkou ani skepse okolí, které pocity oběti bagatelizuje nebo situaci otáčí a dělá z oběti pachatele. Evropský den obětí trestných činů nám připomíná, že oběti jsou hlavně lidé, kteří potřebují důvěru a oporu.

Práva obětí jsou ukotvena v zákoně č. 45/2013 Sb., O obětech trestných činů. Tento zákon přesně vymezuje status “zvlášť zranitelné oběti”, mezi které patří například děti, osoby vysokého věku nebo oběti domácího a sexuálního násilí, znásilnění a teroristického útoku. Zvlášť zranitelným obětem náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, lékařské ošetření, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví.

Příslušníci Policie České republiky jsou si vědomi zranitelnosti obětí trestných činů, kdy jedním z jejích dlouhodobých cílů je zajištění lidského a citlivého přístupu k těmto obětem. Policisté si váží každého, kdo se rozhodne hovořit o tom, co se mu stalo.

„Policie České republiky má dlouhodobou zkušenost s prací s oběťmi trestných činů.
A pomoc obětem bereme opravdu vážně. Disponujeme 78 speciálními výslechovými místnostmi, kterými je plošně pokryta celá Česká republika. První výslechové místnosti byly vybudovány již v roce 2004. V roce 2021 bylo ve speciálních výslechových místnostech provedeno celkem 1658 úkonů s oběťmi trestných činů. Účelem práce ve speciálních výslechových místnostech je zabránění druhotné viktimizace obětí trestných činů. Taktéž máme plošný systém krizových interventů, kteří v případě potřeby poskytují obětem trestných činů akutní psychologickou pomoc. Pro přímou krizovou intervenci je připraveno 235 speciálně vyškolených policistů a policejních psychologů,“ přibližuje situaci ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky, plk. Luděk Fiala.

 

Ředitelka Probační a mediační služby, Andrea Matoušková, upřesňuje, že „služba v loňském roce navázala spolupráci s celkem 4 281 oběťmi trestných činů. Pro porovnání v předchozím roce 2020 to bylo 4 306 osob. Počet obětí, které potřebují podat pomocnou ruku, tedy rozhodně není nijak zanedbatelný.“

A jak přesně se na Evropský den obětí trestných činů upozorní? 22.2.2022 ve 12 se před policejními služebnami v celé ČR rozblikají majáky služebních vozidel a oběti se uctí minutou ticha. Přidat se může každý, komu osud obětí trestných činů není lhostejný.

Historie:

Evropský den obětí trestných činů je každoroční připomínkou podpisu Charty práv obětí ve Velké Británii v roce 1990. Jeho cílem je především zvýšit povědomí o právech a potřebách obětí. Stejný úkol si klade také Probační a mediační služba, která dlouhodobě podporuje oběti trestných činů v jejich aktivním úsilí vyrovnat se s těžkou životní situací a pomáhá v boji proti předsudkům. Požádat o pomoc či odbornou radu mohou tyto osoby aktuálně v 74 střediscích po celé republice.

Zdroj: Policejní prezidium ČR, youtube; AN