Cyklus přednášek pro veřejnost: bezpečný život ve městě i práva oběti trestných činů

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost, Vzdělávání

Bílý kruh bezpečí pořádá cyklus přednášek pro veřejnost v Městské knihovně v Praze:

  1. září – Bezpečný život ve městě (Mgr. Petra Vitoušová)

Přednáška věnovaná tomu, jak se vyhnout rizikům ve veřejném prostoru či minimalizovat hrozící újmu. Zmíněné situace a rady budou vycházet z reálných případů, se kterými se za léta působení Bílý kruh bezpečí setkal.

  1. října – Mají oběti trestných činů nějaká práva, a jak je mohou v trestním řízení využít? (JUDr. Tomáš Durdík)

Přednáška si klade za cíl seznámit účastníky s podstatou katalogu základních práv obětí trestných činů včetně práv poškozených.

  1. listopadu – Co mám dělat, když jsem obětí trestného činu? (doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr. h. c.)

Poslední ze série přednášek ukáže, kde hledat pomoc a jak může pomoci rodina oběti trestného činu. Ta může být poznamenaná psychicky, fyzicky, událost může ale zasáhnout i v oblasti soukromých vztahů či životních jistot.

Zdroj: bkb.cz