Kratom – neškodná rostlina nebo nebezpečná droga?

SecurityGuideAktuality, Koktejl

Kratom – neškodná rostlina nebo nebezpečná droga?

V České republice se už několik měsíců vede debata o škodlivosti kratomu.

Tato rostlina nabývá na popularitě nejen pro své stimulačně-sedativní účinky, ale i díky snadné dostupnosti a relativně nízké ceně. Je u nás volně prodejná, a tak si ji mohou koupit i děti. Je to však bezpečné? Co vlastně o kratomu víme?

Kratom je stálezelený strom příbuzný kávovníku, rostoucí v tropických deštných lesích Indočíny a jihovýchodní Asie, těchto zemích je používán v tradiční medicíně jako náhražka opiátů. Čerstvé či sušené listy tohoto stromu se žvýkají, kouří nebo se z nich připravuje odvar. Nízké dávky kratomu působí stimulačně, vyšší spíše tlumivě a euforicky. V oblasti svého výskytu jsou dodnes listy kratomu široce používány jako domácí lék proti kašli, horečce, hypertenzi nebo třeba úzkostem a depresím, ale současně je také zneužíván jako povzbuzující látka. Muži v oblastech, kde kratom roste, jej konzumují hned ráno, aby tak bojovali proti únavě a zvýšili svůj pracovní výkon.

U nás je kratom využíván především jako alternativa k vysoce návykovým opioidním lékům proti bolestem a jako prostředek ke zbavení se závislosti na opioidech (např. morfin, heroin, kodein). Jak již bylo uvedeno, účinky kratomu jsou velmi podobné opiátům a navozují analgezii či mírnou euforii, ale s nižším výskytem nepříznivých dopadů na centrální nervový systém než tradiční opioidní léky. Nicméně užívání kratomu je spojováno nejen s fyzickou i psychickou závislostí, ale i se závažnými nežádoucími účinky včetně jaterní toxicity, záchvatů a smrti. Tato rizika jsou však často spojena se současným zneužíváním více látek. Je však důležité upozornit, že existují rozdíly mezi uživateli v jihovýchodní Asii, kde je kratom „domácí“ drogou, a uživateli na Západě, kam byl importován. Zatímco na Západě se objevilo několik případů toxicity a smrti, v jihovýchodní Asii, kde má delší historii používání, takové zprávy neexistují. Mezi chronickými uživateli z této oblasti nebyly hlášeny žádné nepříznivé fyzické nebo psychické symptomy a u těch, kteří užívání kratomu ukončili, byly hlášeny pouze mírné abstinenční potíže. Chronická konzumace kratomu vede k anorexii, ztrátě hmotnosti a nespavosti. Dlouhodobé užívání je také spojováno se zácpou, úbytkem hmotnosti, nespavostí, suchem v ústech, častým močením, dehydratací, únavou, ztmavnutím kůže a nízkou sexuální touhou. Abstinenční příznaky jsou podobné, jako u jiných opiodů – úzkost, neklid, třes, pocení, agresivita, bolest svalů či trhavé pohyby končetin. Současně je ale třeba poznamenat, že neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že uživatelé kratomu častěji užívají nelegální látky nebo že jeho užívání působí jako brána k dalším nelegálním drogám.

Právní postavení kratomu

Kratom je v Malajsii zakázán a v Thajsku byl kriminalizován od roku 1943 do 2021, v současnosti je rostlina Mitragyna speciosa (kratom) opět dekriminalizována. V České republice není na seznamu kontrolovaných látek a o jeho možném budoucím statusu se diskutuje. Není však schválen ani jako potravina či doplněk stravy, přičemž v tomto případě by bylo potřeba schválení European Food Safety Authority.

Může se kratom stát legálním stimulantem? Pohled na současnou vědeckou literaturu o této látce ukazuje, že existují významné neshody v jeho kategorizaci a hodnocení vlivu na společnost u různých autorů na základě jejich národnosti. V České republice se nejčastěji prodává jako „sběratelský předmět“, a proto nepodléhá žádné přísné regulaci a mohou si jej mohou koupit i děti. Distributoři o této skutečnosti samozřejmě vědí a tak jej nabízí tzv. „gamerům“ (hráčům počítačových her). Právě tato skutečnost, že se prodávající zaměřují na tuto cílovou skupinu, je hlavním důvodem, proč je vyvíjen tlak na zařazení kratomu  mezi návykové látky.

Evropské státy jsou v přístupu ke kratomu nejednotné a jejich přístupy se částečně liší. Díky našim styčným důstojníkům, kteří dlouhodobě pracují v zahraničí, máme velmi dobré porovnání místních přístupů k jeho držení či užívání. Jako příklad můžeme uvést naše jižní sousedy z Rakouska, kde aktuálně není vnímán jako problematická substance, ale jedná se právě o případ, kdy je vždy drogová scéna napřed před legislativou a nelze tak vyloučit budoucí možné přehodnocení tohoto postoje, zvláště s ohledem na dostupnost mladistvým.

Pokud vás informace o tomto přírodním stimulantu zaujali a chtěli byste si přečíst celý odborný článek, tak pod tímto odkazem naleznete nové číslo Drugs & Forensics Bulettin, ve kterém se nachází: https://www.tmv.cz/predplatne-casopisu/drugs-forensics-bulletin-npc/

Zdroj: Policejní prezidium, AN