Zpráva o stavu obchodování s lidmi za rok 2020 ukázala, že ČR zůstává mezi nejlépe hodnocenými zeměmi

SecurityGuideLegislativa

Ministerstvo zahraničních věcí USA zveřejnilo tzv. Zprávu o stavu obchodování s lidmi za rok 2020, která ukázala, že Česká republika se umístila v TIER 1, tedy získala nejlepší hodnocení. Ve zprávě se jednotlivé státy řadí dle snahy a učiněných opatření v boji proti obchodování. Dobrým příkladem byla podle zprávy Česká republika i v situaci týkající se pandemie onemocnění covid-19.

Česká republika i pro rok 2020 vyšla z amerického hodnocení týkajícího se obchodování s lidmi velmi pozitivně.

Ministerstvo zahraničních věcí USA ji označilo výsledkem TIER 1, zároveň Českou republiku uvedlo příkladem dobré praxe, co se týče opatření souvisejících s pandemií covidu-19.

Cizincům pobývajícím na území ČR bylo totiž v případě potřeby prodlouženo pobytové oprávnění za účelem ochrany obětí obchodování s lidmi během pandemie. Byly také vytvořeny telefonní linky, na nichž se podávaly informace o pracovních otázkách nebo poskytování bonusů sociálním pracovníkům za jejich zapojení během pandemie. Důsledky specifické situace způsobené covidem-19 však ještě nejsou podle zprávy zcela odhadnutelné. V budoucnu se totiž mohou projevit především ekonomické důsledky, které případně prohloubí zranitelnost osob na vyšším výskytu případu obchodování s lidmi v České republice.

Zpráva také kladně ohodnotila vydání nové Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v České republice na léta 2020–2023 a za zvýšení úsilí v prevenci pracovního vykořisťování.

V České republice se v rámci forem obchodování s lidmi jedná zejména o užití obětí k prostituci, případně obětí nucených k pracím nebo jiným formám vykořisťování nebo kořistění z takového jednání (pracovní vykořisťování, nucené sňatky). Znepokojivým trendem je již od roku 2017 potom využívání dětí z dětských domovů, dětí na útěku z výchovných ústavů k provozování prostituce či poskytování sexuálních služeb za úplatu.

V roce 2020 se podle zjištěných poznatků ukazují případy, kdy na území ČR dochází k cílenému vyhledávání mužů a žen ze sociálně a vzdělanostně slabšího prostředí s následným vlákáním do zahraničí (zejména potom do Velké Británie), jak uvádí zpráva. Pachatelé odebírají poškozeným drtivou část výplaty, případně prostřednictvím speciálně zřízených platebních karet celou výplatu. V mnohých případech navíc oběti zadluží úvěrem na pořízené účty.

Celá Zpráva o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2020 je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Zdroj: TZ mvcr.cz, Zpráva o stavu obchodování s lidmi za rok 2020