Základní bezpečnostní informace pro provozování dronů. Registrace, povinný výcvik a zkoušky

SecurityGuideBezpečnost pro širokou veřejnost, Koktejl, Legislativa

Základní bezpečnostní informace pro provozování dronů. Registrace, povinný výcvik a zkoušky

Drony se v posledních letech staly tématem. Stále častěji jsou součástí výbavy záchranných složek, dostávají se do rukou vyššímu množství rekreačních uživatelů. Jejich používání je v Evropě považováno za leteckou činnost a s ohledem na ochranu osob, majetku či jiných letadel. Proto vznikla povinná bezpečnostní pravidla, která slouží k tomu, abyste v rámci Vaší činnosti s dronem nikoho neohrozili.

Nová pravidla sjednocující provozování dronů v celé Evropské unii začala platit 31. 12. 2020.

Týkají se nově prodaných i dříve nakoupených strojů, vztahují se na letecké modely, zahrnují všechna letadla bez pilota. Drony se od tohoto data klasifikují do tří kategorií (otevřená, specifická a certifikovaná) a je nutná registrace provozovatele na webu Úřadu civilního letectví, kde obdrží registrační číslo, kterým označí všechny své drony. Tato pravidla jsou odpovědí na dění v tomto dynamicky se rozvíjejícím odvětví.

Nový systém se zavádí především kvůli zvýšení bezpečnosti i zpřehlednění provozu a důležité je, že platí pro všechny členské státy EU stejně. Registraci a školení zpřístupňujeme provozovatelům online a pokračujeme tak dalším krokem v postupné digitalizaci agend Ministerstva dopravy,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Pravidla také zakotvují postupy pro vytváření různých typů zón s omezeními nebo zvláštními pravidly pro drony. Veškeré tyto aktuální zóny pak od roku 2022 budou přehledně zobrazené ve státem garantované tzv. digitální mapě. Novela zákona do budoucna zavádí i možnost vyhlášení prostorů „U-Space“ v České republice, které mají přinést pokročilejší úroveň provozu dronů a jejich integrace. Bude tím umožněn bezpečný souběžný provoz více dronů v dané lokalitě, což je jeden z předpokladů pro naplnění vizí zahrnujících dále v budoucnu např. i přepravu nákladu nebo lidí.

Oficiální kategorie pro provoz dronů

Provoz dronů se podle nových pravidel řadí do následujících kategorií:

  • otevřená – základní kategorie provozu umožní provozovat dron i bez předchozího povolení úřadu, jakkoli s řadou omezení a požadavků, např. na hmotnost dronu, způsob letu nebo proškolení pilotů,
  • specifická – střední kategorie provozu umožní, po posouzení Úřadem pro civilní letectví (ÚCL), provoz těm, kteří potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie,
  • certifikovaná – nejpřísněji regulovaná, kategorie je zamýšlena spíše pro sofistikovaný provoz do budoucna.

Širokou veřejnost zajímá zejména otevřená kategorie. Mezi bezpečnostní pravidla provozu platí např. to, že:

  • provoz bezpilotních letadel nesmí být v konfliktu s případnými omezeními vyplývajícími s uspořádání vzdušného prostoru,
  • pilot udržuje bezpilotní letadlo ve vizuálním dohledu a provádí důkladnou vizuální kontrolu vzdušného prostoru v okolí bezpilotního letadla s cílem zabránit jakémukoli riziku srážky,
  • maximální výška letu činí nejvýše 120 m nad zemí,
  • pilot dodržuje právní předpisy týkající se ochrany soukromí a údajů, a další (podle určených podkategorií).

Registrace dronu, povinný výcvik a zkoušky

Registrace provozovatele se týká všech typů tzv. dronů, včetně leteckých modelů, přičemž bude platná ve všech státech EU po dobu stanovenou pro konkrétní kategorii. Každý pilot dronu musí absolvovat povinný výcvik (seznámení se s pravidly a dostupnými informačními materiály, které jsou dostupné na webu caa.cz) a on-line test. V něm Vás čeká 40 otázek, z nichž alespoň 30 musíte zodpovědět správně. Časový limit je 60 minut, v případě neúspěchu je možné zkoušku bezplatně opakovat.

Registraci bezpilotních systémů a on-line test najdete na webu Úřadu pro civilní letectví.

Zdroj: TZ mdcr.cz, caa.cz, dronerules.eu