Women4Cyber: nezisková nadace s cílem propagovat a podporovat přítomnost žen v oblasti kybernetické bezpečnosti

SecurityGuideKyberbezpečnost, Ze světa

Women4Cyber ​​je iniciativa, která si klade za cíl pomoci vyplnit genderovou mezeru profesionálů v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě. Při plnění tohoto cíle je hlavní podporovat a propagovat dovednosti či zvyšovat kvalifikaci a rekvalifikaci dívek a žen.

Není žádným tajemstvím, že v odvětví kybernetické bezpečnosti v Evropě chybí zastoupení žen na všech úrovních. Proto vznikla tato iniciativa, jejímž cílem je např. vytvářet povědomí, propagovat osvědčené postupy a vzorové modely.

Posláním nadace je vybudovat v oblasti kybernetické bezpečnosti strukturovanou databázi žen, propojit jejich komunitu, zajistit jejich zviditelnění prostřednictvím tisku a sociálních médií, zlepšit úroveň vzdělání v tomto oboru či zvýšit počet žen ve výzkumu a inovacích.

Publikace 100+ Women in Cybersecurity in Europe

V listopadu tohoto roku vyjde kniha 100+ Women in Cybersecurity in Europe. Autoři publikace doufají, že předvedením a vyzdvižením špičkových odbornic v oblasti kybernetické bezpečnosti v Evropě a jejich úspěchů inspirují více žen, aby se připojily k této oblasti.

Akce a další informace o této nadaci najdete zde.

Zdroj: women4cyber.eu