„Výtahová kampaň“ v českých nemocnicích nabádá zdravotníky k ostražitosti při využívání digitálních technologií

SecurityGuideAktuality, Kyberbezpečnost

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravil pro zdravotnický personál „Výtahovou kampaň“. Jejím cílem je pomocí letáků, které obsahují základní pravidla pro bezpečný pohyb v kyberprostoru, nabádat nejen zdravotníky k ostražitosti při využívání digitálních technologií. S kampaní se můžete setkat ve výtazích řady českých nemocnic již nyní.

Na každém z plakátů, které tvoří „Výtahovou kampaň“, najdete upravené pořekadlo, které se věnuje konkrétnímu riziku nebo hrozbě (např. Odhlášeným štěstí přeje), a následuje jeho stručné vysvětlení. Hlavními tématy kampaně jsou aktualizace, nebezpečí odkazů a příloh v elektronické komunikaci, falešné telefonáty, tedy tzv. vishing, a ochrana digitálního zařízení před neoprávněným přístupem.

Zdravotnická zařízení jsou častým cílem kybernetických útoků, které pro ně a v krajním případě i jejich pacienty mohou mít fatální následky. Ani obrovské investice do technické infrastruktury přitom nebudou dostačující, pokud současně nedojde u všech zaměstnanců ke vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti. Cílem našeho úřadu je přispět co největší měrou k bezpečnosti obyvatel České republiky. Proto jsme vytvořili tuto kampaň, která je další ze způsobů, kterými NÚKIB pomáhá nemocnicím i s tolik potřebnou osvětou,“ sdělil k tématu ředitel NÚKIB Lukáš Kintr.

Kampaň vychází z praktických zkušeností

Při vývoji kampaně se NÚKIB obrátil na zdravotníky, kteří poskytli své zkušenosti a blíže pracovníky NÚKIB seznámili se zákulisím nemocničního provozu. Na základě jejich poznatků byla identifikována témata, která byla následně prodiskutována s manažery kybernetické bezpečnosti v nemocnicích. Výtahová kampaň tedy vychází z praktických zkušeností jak zdravotnického personálu, tak odborníků, kteří se ve zdravotnických zařízeních starají o kybernetickou bezpečnost.

Její navyšování ve zdravotnickém sektoru je jedním z vytyčených úkolů Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2021 až 2025. Výtahová kampaň je součástí Festivalu bezpečného internetu, který probíhá v měsíci říjnu a jehož hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas. Informace ke všem akcím, které se konají v rámci Festivalu, najdete na webových stránkách www.fbifest.cz.

Zdroj: nukib.cz; JM