Výroční konference GDPR 2021

SecurityGuideLegislativa, Vzdělávání

Dne 6. října 2021 se v Praze konal již 5. ročník tradiční podzimní konference Spolku pro ochranu osobních údajů, tentokrát pod názvem „GDPR 2021“.

Konference, jejíž kapacita byla zcela naplněna, se účastnilo přes 170 účastníků. Konferenci zahájili pan Petr Jäger, místopředseda ÚOOÚ a paní Violeta Luca, generální ředitelka Microsoft Česká republika.

Na konferenci vystoupila řada přednášejících z několika zemí. Český dozorový úřad reprezentovala dále paní Miroslava Matoušová, která přednesla příspěvek na týkající se fungování Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, paní Soňa Matochová a pan Vít Zvánovec, který se zúčastnil workshopu Ochrana soukromí a nové technologie, slovenský dozorový úřad pak zastupovala paní Jana Sisáková, která se účastnila panelové diskuze na téma předávání údajů mimo EU/EHP. Ze zahraničních hostů se dále konference zúčastnily paní I. Hudecová, M. Javůrková a K. Kročková ze Slovenska, dlouholetý předseda lichtenštejnského dozorového úřadu pan Philipp Mittelberger a pan Markus Kastelitz z Rakouska.

 

(jeden z řady workshopů pořádaných v rámci konference)

Konference byla již tradičně rozdělena do dopoledního společného bloku a odpoledních workshopů, moderovaných členy spolku. Letos se workshopy týkaly předávání údajů mimo EU (moderátorka Alice Selby), GDPR v praxi pro obce a města (moderátor Radek Kubíček), Ochrany soukromí a nových technologií (moderátorka Jana Pattynová), zpracování osobních údajů v rámci farmaceutického výzkumu (moderátor Petr Kůta) a správného nastavení cookie lišt (moderátor Jan Tomíšek).

Partnery konference byli společnost Microsoft, advokátní kanceláře KMVS, ROWAN LEGAL a PIERSTONE a Unie podnikových právníků.

Děkujeme všem účastníkům za povedenou akcii. Již teď si můžete do kalendářů zaznamenat termín příští konference, která se bude konat přesně za rok, tedy dne 6. října 2022.

Zdroj:  https://www.ochranaudaju.cz/