Vražda učitele: Brutální útok zvedl vlnu zájmu o bezpečnost na školách

SecurityGuideAktuality, Bezpečnost pro širokou veřejnost

SOU Michle

31. březen 2022 se zapíše černým písmem do historie českého školství. Na učilišti v Praze-Michli brutálně zavraždil učeň pedagoga. Tento, na české poměry naprosto nevídaný čin, ve společnosti zvedl vlnu zájmu o bezpečnost školských zařízení. Co to znamená pro ministra školství Petra Gazdíka a bezpečnostního experta Radka Kubíčka?

19letý mladík vraždu učitele mačetou zřejmě naplánoval. „Nebylo to v afektu,“ uvedl ministr školství Petr Gazdík (STAN), který je obeznámen s detaily případu.

Student den před útokem neuspěl u zkoušení, podle ministra ale nešlo o důležitou zkoušku. Ministerstvo školství teď spolu se školní inspekcí analyzuje detaily případu. Co útok bude znamenat pro české školy obecně?

„Neumím si představit zavést rámy do desetitisíců škol v České republice. Cestu vidím spíš v prevenci,“ řekl ministr.

„Na základě dalších analýz budeme pracovat s tím, jak se zvyšuje agrese v českém školství. Je to první případ plánované vraždy. Musíme celou situaci vyhodnotit, abychom zjistili, co je příčinou. Jestli to byl zkrat jednoho člověka nebo jestli tam mohl být vliv třeba nějaké sociální izolace v covidu.“

Cestu ministr vidí hlavně v prevenci: „Prevence a systematická práce se studenty. Ministerstvo školství dlouhodobě připravuje zavedení psychologů do škol z evropského programu Jan Amos Komenský. Je tam vyčleněno 4,3 miliardy korun, program by měl být spuštěn koncem května.“

Přední odborník na bezpečnost ve školách a školských zařízeních Bc. Radek Kubíček, MBA vyhodnotil tento incident následovně: „Mou prací v auditnímu týmu v oblasti ochrany měkkých cílů, je hodnocení bezpečnosti komplexně. Snažíme se hovořit hlavně s vedením školy, s metodiky prevence a školními psychology, kteří sami upozorňují na narůstající agresi ze strany studentů. Školám by tak pomohlo posílení preventivní péče, navýšení počtu školních psychologů, celkové posílení intervence.

Oceňuji, že pan ministr Gazdík má zájem bezpečnost na školách řešit a touto problematikou se zabývat. Bezpečí na školách je věcí nás všech, tedy vedení školy, pedagogického sboru, rodičů a žáků. Nemůžeme tento bezpečnostní incident považovat za vyřešený a neopakující se.

Společně s kolegy budeme chtít i prostřednictvím Sdružení bezpečných škol a školských zařízení z.s., pomoci školám metodickou podporou a formou realizace projektových dnů zaměřených na bezpečnost. Je třeba, aby pedagogové, ale i žáci věděli, jak na různé události reagovat. Není-li v bezpečí učitel, pak nejsou ani žáci, a proto si myslím, že celá problematiku je potřeba řešit komplexně, tedy nejen formou navýšení finančních prostředků na zabezpečení škol, ale také technické, organizační a režimová opatření. V neposlední řadě, je třeba investovat také do podpory duševního zdraví žáků i pedagogů.”

Zdroj: ČTK, vyjádření Radka Kubíčka, foto: extra.cz, AN