Vojenská policie přijala další členy. Přivítala ve svých řadách i ženy

SecurityGuideAktuality, Koktejl

Vojenská policie

 Třicet dva absolventů Odborného základního kurzu Vojenské policie se na Vítkově zúčastnilo slavnostního vyřazení. Nováčci nyní nastoupí na jednotlivá velitelství vojenské policie. Je mezi nimi i pět žen.

„Vojenskou policistkou jsem se rozhodla stát v podstatě už na vysoké škole, kdy jsem (k této složce) byla vyslaná na stáž,“ prozradila nadporučice Barbora Mitáš. Kromě toho, že ji práce podle jejích slov okouzlila, považuje ji za velkou výzvu a v neposlední řadě také posun v kariéře. Barbora Mitáš bude sloužit na Hlavním velitelství VP v Praze na plánovacím oddělení. „Moc se na to těším a doufám, že obstojím,“ uvedla.

Vojenská policie logoVojenská policie má v současné době přibližně tisícovku příslušníků, kteří mají na starosti například odhalování trestné činnosti v armádě, střežení vojenských objektů či evidenci a kontrolu armádních vozidel. Kdo chce vstoupit do jejích řad, musí mít odslouženy minimálně dva roky v armádě. Po výběrovém řízení, jehož součástí jsou psychotesty a přezkoušení z tělesné přípravy, zájemce povinně absolvuje Odborný základní kurz VP ve Vyškově. Teprve pak je zařazen na místo u některého z velitelství Vojenské policie v Olomouci, Táboře nebo v Praze.

 

 

 

„Samotný kurz trvá zhruba 22 týdnů, po dobu studia se posluchači seznamují hlavně s předmětem práva, kriminalistiky a dalších odborných předmětů, které jsou nedílnou součástí jejich budoucí praxe,“ uvedl podplukovník Libor Daněk, náčelník Odborné školy Vojenské policie.

Brigádní generál Milan Schulc novým příslušníkům VP popřál hodně štěstí, zároveň je ale upozornil, že jejich služba rozhodně nebude lehká: „Pravomocemi a posláním, které (jako vojenští policisté) máme, na nás budou kladeny daleko větší nároky od samého začátku co se týče profesionálního přístupu, korektního jednání s lidmi a neustálého vzdělávání se a zdokonalování se ve své profesi a odbornosti,“ uvedl náčelník Vojenské policie.

Součástí ceremoniálu, který se odehrál uvnitř Národního památníku na Vítkově, bylo rovněž předání Odznaku za bojový kontakt vojenskému policistovi poručíku Martinu Horskému. Vyznamenání, jež je udělováno vojákům, kteří se dostali do střetu s nepřítelem a aktivně se zapojili do boje, převzal Martin Horský za akci během jeho druhé mise v Afghánistánu. Zde v roce 2011 působil jako pyrotechnik v týmu, který zabezpečoval americkou jednotku RCP (Route Clearance Patrol). „Bylo to při návratu z operace v Šarku, kdy došlo k nástřelu celé jednotky a konvoje. Nejdřív jsme běželi na pomoc kolegům, pak nepřítel napadl i nás. Střelbu jsme opětovali a z kontaktu jsme se dostali. Když palba utichla, kryli jsme kolegy, kteří nesli zraněného amerického služebního psa do vrtulníku,“ přiblížil událost.

Před zahájením ceremoniálu, jehož se zúčastnila řada významných hostů včetně místopředsedy Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny PČR Bohuslava Chalupy, uctil brigádní generál Milan Schulc památku poručíka Milana Štěrby. Příslušník útvaru speciálních operací SOG Vojenské policie zahynul 17. března 2008 při útoku sebevražedného útočníka v afghánské provincii Hílmand.

Vojenská policie

Vojenská policie v rozsahu vymezeném zákonem plní úkoly policejní ochrany ozbrojených sil, vojenských objektů, vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž hospodaří Ministerstvo obrany České republiky.

V čele Vojenské policie je náčelník Vojenské policie, který je přímo podřízen ministrovi obrany České republiky.

Vojenská policie byla zřízena 21. ledna 1991. Její činnost upravuje zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých záVojenská policiekonů. Zároveň se řídí platnými právními předpisy branného zákonodárství České republiky, trestním zákoníkem, trestním řádem, zákonem o přestupcích. Její vztahy k velitelským orgánům a příslušníkům ozbrojených sil jsou konkretizovány vnitřními předpisy Ministerstva obrany ČR.

Organizační struktura Vojenské policie je založena na principu územního dělení. Skládá se z jednotlivých velitelství dislokovaných v posádkách Praha, Tábor a Olomouc.

Vojenští policisté jsou rozmístěni bezprostředně u vojsk a působí také u vojenských kontingentů Armády ČR v zahraničních misích.

Zdroj: Ministerstvo obrany, AN