Vláda projednala materiály Ministerstva vnitra týkající se vnitřní bezpečnosti státu

bohemiawerbungLegislativa

Vláda koncem června 2021 schválila materiály Ministerstva vnitra týkající se bezpečnosti. Jedná se o Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku, Zprávu o extremismu a předsudečné nenávisti, Akční plán boje proti terorismu 2021 a Koncepci ochrany obyvatelstva do roku 2025. Do obsahu dokumentů výrazně promluvila skutečnost pandemie onemocnění covid-19.

Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2020

V oblasti vnitřní bezpečnosti České republiky měla výrazný vliv pandemie nemoci covid-19, jejíž výskyt si vyžádal celou řadu výjimečných opatření. Z toho vyplývajících důvodů, např. snížené mobility obyvatel, registrovala Policie ČR nejnižší úroveň trestné činnosti v novodobé historii. V průběhu jarní i podzimní vlny koronaviru se snížil nápad trestné činnosti oproti roku 2019 o 16,9 %. Pokles se týkal všech hlavních druhů kriminality, od majetkové přes hospodářskou až po násilnou.

Covid-19 ovšem přinesl i nová rizika. Celosvětově je zaznamenán vyšší počet volání na krizové a intervenční linky s problematikou domácího násilí, podvody se zdravotnickým materiálem atp.

Celou zprávu najdete zde.

Akční plán boje proti terorismu 2021

Materiál obsahuje šest konkrétních úkolů týkajících se například komunikace nebo legislativy. Částečně obsahuje úkoly z předcházejícího akčního plánu, jejichž splnění zkomplikovala pandemie covid-19, například vylepšování systému spolupráce a předávání informací nebo rozesílání varování vybraným zástupcům měkkých cílů.

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2025 s výhledem do roku 2030

Koncepce představuje nový pohled na ochranu obyvatelstva a vizi, jakým způsobem by měla ochrana obyvatelstva vypadat do budoucna. Zohledňuje vývoj za období let 2013–2020 a zkušenosti z proběhlých mimořádných událostí a krizových situací.

Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020

Extremistická scéna a skupiny, jejichž ústředním tématem je šíření xenofobních myšlenek, byly značně ovlivněny koronavirovou pandemií. Každoroční dokument například konstatuje, že příznivci subjektů z tohoto spektra často kritizovali vládní opatření a přejímali různé dezinformace a konspirační teorie. Nenávistné projevy se šířily zejména prostřednictvím internetu, zejména pak na sociálních sítích. Pokračoval trend agresivních výhrůžek a urážení protivníků, včetně snahy o jejich dehumanizaci.

Zároveň nemoc covid-19 přibrzdila veřejné aktivity neonacistů, kteří se v průběhu roku 2019 začali mobilizovat.

Více informací najdete zde.

Zdroj: TZ mvcr.cz, Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2020, Zpráva o extremismu a předsudečné nenávisti na území České republiky v roce 2020